W latach 2007 – 2013 działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Dofinansowanie w ubiegłym okresie programowania przyznano 789 projektom, z których ostatecznie 660 zrealizowano przy wsparciu dotacji. Łącznie przedsiębiorstwom w ramach tego działania wypłacono dotację na kwotę 1 672 917 689,20 zł.

 

Kontynuacją działania 4.3 POIG w obecnym okresie programowania 2014 -2020 jest poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Kredyt ten, tak jak poprzednio, dostępny jest dla przedsiębiorstw posiadających status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa. Środki finansowe z kredytu muszą zostać przeznaczone na zakup i wdrożenie własnej bądź nabytej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac badawczo-rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt na innowacje technologiczne nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia. Wdrożenie technologii polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii. W żadnym wypadku na wsparcie nie mogą liczyć projekty polegające na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Wsparcie dla przedsiębiorcy w ramach kredytu na innowacje technologiczne stanowi premia technologiczna obejmująca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Maksymalna wysokość dofinansowania w postaci premii technologicznej wynosi 6 mln zł.

Proces aplikowania o premię technologiczną przedstawia się następująco:

  1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
  2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
  3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
  4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
  5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 28 lipca do 30 września 2016 r. Kwota alokacji w tej edycji konkursu wynosi 500 ml zł.

[1]  Stan realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dzień 16.05.2016r. (www.poig.2007-2013.gov.pl)

[2]  Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Pół miliarda złotych dla firm w kolejnej edycji konkursu „Kredyt na innowacje technologiczne”

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.