Zgodnie z zapowiedziami Banku Gospodarstwa Krajowego w IV kw. br. ma powrócić dobrze znany przedsiębiorstwom z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 kredyt na innowacje technologiczne, a na początku 2023 r. BGK zaoferuje przedsiębiorcom nowe rozwiązanie w postaci kredytu ekologicznego. Oba produkty mają być finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Dla kogo kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny dostępny będzie dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy środki z tego kredytu przeznaczą na inwestycje w maszyny, urządzenia, czy też budynki pozwalające na produkcję i wdrożenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych produktów bądź usług. Rozwiązania, którą będą chciały wdrażać przedsiębiorstwa muszą być innowacjami przynajmniej w skali przedsiębiorstwa, aczkolwiek największe szanse na wsparcie będą miały te inwestycje, których poziom innowacyjności będzie największy.

Finansowanie proponowane przez BGK będzie miało postać kredytu, który w przypadku otrzymania wsparcia będzie częściowo refinansowany. O kredyt przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać w jednym z 20 banków komercyjnych współpracujących w tym zakresie z BGK. W stosunku do przedsiębiorcy będzie badana jego zdolność finansowa. Nie będzie natomiast wymagany wkład własny. Kwota kredytu będzie mogła stanowić 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Refundacja na jaką będzie mógł liczyć przedsiębiorca będzie mogła stanowić nawet 70% kosztów kwalifikowalnych. Poziom tego wsparcia będzie zależny od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Jak zapowiada BGK, nowością w stosunku do poprzedniej edycji kredytu na innowacje technologiczne będzie brak maksymalnej możliwej do uzyskania premii technologicznej – wcześniej było to 6 mln zł.

Nie ulegnie jednak zmianie to, iż planowany do wprowadzenia na rynek w wyniku realizacji projektu produkt, proces, bądź usługa będzie musiała dotyczyć wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych lub nabywanych prac B+R. Będą one musiały mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo europejskie
Dowiedz się więcej

Kto może skorzystać z kredytu ekologicznego?

Na początku 2023 r. dla podmiotów z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dla przedsiębiorstw typu small-mid caps (do 499 pracowników) oraz mid-caps (do 3000 pracowników) BGK udostępni nowy rodzaj finansowania w postaci tzw. kredytu ekologicznego, dzięki któremu możliwe będzie sfinansowanie inwestycji pozwalających na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Inwestycje, które będą mogły liczyć na wsparcie będą musiały być związane z modernizacją dotychczasowej infrastruktury i przyczyniać do zwiększenia energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Możliwe będzie sfinansowanie inwestycji w zakresie modernizacji posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków), a także budowy nowej bądź modernizacji istniejącej instalacji OZE (wykorzystywanej na własny użytek). Konieczność realizacji takich inwestycji będzie musiała wynikać z przeprowadzonego wcześniej audytu energetycznego, natomiast warunkiem otrzymają wsparcia będzie uzyskanie efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%.

W przypadku tego kredytu jego wielkość będzie mogła także obejmować 100% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie będzie miało postać premii ekologicznej pozwalającej na częściową spłatę zaciągniętego kredytu. Wysokość tej premii będzie mogła sięgać nawet 70% wartości kosztów kwalifikowalnych i będzie zależna od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo europejskie

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.