W najbliższym czasie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa zachodniopomorskiego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizację usług rozwojowych, czyli działań w zakresie pozaszkolnych form edukacji, usług wspomagających edukację oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem, które umożliwiają rozwój przedsiębiorcom i ich pracownikom oraz pozwalają na utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych. 

31 września 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozpocznie nabór wniosków w ramach konkursu na dofinansowanie usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników. Zarówno mikro-, jak i mali i średni przedsiębiorcy będą mieli możliwość pozyskania funduszy europejskich na poprawę kondycji firmy, a także wzrost jej konkurencyjności na rynku poprzez inwestycje w doskonalenie kadry. Ogłoszony konkurs zakłada możliwość samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Rejestrze Usług Rozwojowych – wyboru tych działań, które w największym stopniu odpowiadają na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wsparcie skierowane do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zatrudnionych w nich pracowników. Dofinansowaniem będą mogły być objęte:

  • usługi szkoleniowe,
  • usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  • inne usługi rozwojowe: usługi doradcze, w tym doradztwo, superwizja, facylitacja, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmiany, egzamin,
  • usługi e-learningowe.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Kiedy można składać wnioski?

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania będą mogli składać wnioski w terminie od 30 września do 31 października 2016 roku.

Ile można zyskać?

Poziom dofinasowania projektów to 85% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 54 000 000,00 zł.

Możliwe do uzyskania w ramach ogłoszonego konkursu dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenu województwa zachodniopomorskiego jest szansą na poprawę kondycji przedsiębiorstwa i podniesienia jego konkurencyjności  na rynku poprzez inwestycje w wiedzę i umiejętności pracowników, jak i samych przedsiębiorców.

AUTOR:  Marta Niespodzińska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przedsiębiorco zdobądź dofinansowanie na realizację usług rozwojowych!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.