2012 rok był kolejnym rokiem turbulencji i wahań indeksów na rynkach światowych. Zmiany kursów nie ominęły również rynku NewConnect. To kolejny dowód na wielkie znaczenie, jakie ma odpowiednia selekcja spółek na tak dynamicznym rynku jakim jest alternatywny system obrotu.

Rynek NewConnect jest rynkiem bardzo atrakcyjnym ale zarazem wymagającym dla każdego inwestora.
Przeanalizowaliśmy stopy zwrotu, jakie inwestorzy mogli osiągnąć, inwestując w 2012 roku w akcje spółek z alternatywnego systemu obrotu.

Poniżej przedstawiamy rozkład stóp zwrotu w okresie minionego roku. Rozkład obejmuje również spółki, debiutujące w trakcie roku 2012, dla których okres notowania był krótszy niż rok.

Wykres 1. Rozkład stóp zwrotu na NewConnect w 2012 roku

wykres_newconnect_1

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Rok 2012 większość spółek zakończyło z ujemną roczną stopą zwrotu. Należy jednak pamiętać, że bardzo wiele notowanych podmiotów, nie prowadzi działalności lub permanentnie zmienia strategię. Są to spółki o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, przy których należy zachować szczególną ostrożność.

Warto zwrócić uwagę, iż około 30% notowanych spółek (127 podmiotów) osiągnęło w 2012 roku dodatnią stopę zwrotu, z czego 45 z nich pozwoliło co najmniej podwoić zainwestowany kapitał. Są też przykłady wyjątkowe – 10 spółek to prawdziwe perły inwestycyjne. Kupując akcje tych podmiotów
1 stycznia, lub w dniu debiutu i trzymając je do końca roku inwestorzy co najmniej potroili zainwestowane środki.

W 2012 roku najwyższą roczną stopę zwrotu dały akcje spółki Termo – Rex S.A. z sektora eco-energii. Spółka zadebiutowała na rynku we wrześniu 2012 i do końca roku dała zarobić 7 900% przy średniej dziennej wartości obrotu wynoszącej 72,76 tys. zł. Drugi w kolejności Elkop Energy S.A., debiutujący w lipcu, osiągnął stopę zwrotu na poziomie 1 918% przy średniej wartości obrotu 4,35 tys. zł

W 2012 roku najwięcej można było stracić na akcjach Katowickiego Przedsiębiorstwa Budowlano Przemysłowego Budus S.A., bo aż 99,39% przy średniej wartości obrotu 5,61 tys. zł. Drugie miejsce jeśli chodzi o negatywne stopy zwroty odnotowały akcje spółki Emporium S.A. z branży wypoczynkowej. Stopa zwrotu wyniosła – 97,66% przy średniej wartości obrotu 2,54 tys. zł.

Przedstawione przykłady ukazują iż na rynku NewConnect jest potencjał dla inwestorów szukających ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Wartości ekstremalne jak w przypadku Termo Rex czy Elkop Energy często mają charakter spekulacyjny i małą szansę na utrzymanie trendu. Na NewConnect są jednak również notowane spółki, dające stabilny wzrost akcji na poziome kilkudziesięciu procent rocznie, Kluczowym jest odpowiednia selekcja, dywersyfikacja portfela oraz a także zaufanie jakie dane spółka zbudowała w trakcie notowań na rynku.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Rok 2012 na NewConnect z perspektywy inwestora

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.