W listopadzie bieżącego roku mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa opolskiego będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów ukierunkowanych na ich rozwój. Fundusze unijne (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) dadzą możliwość wprowadzenia zmian w przedsiębiorstwach w szeroko rozumianym zakresie innowacji i unowocześniania działalności. Na ten cel przeznaczono łączną kwotę 16 milionów złotych.

W listopadzie 2016 roku przedsiębiorcy z terenu województwa opolskiego będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 2.1.3. Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych. Konkurs skierowany będzie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z obszaru całego województwa, którzy zainteresowani są wprowadzeniem w swoich firmach innowacyjnych rozwiązań (w zakresie produktu, procesu produkcyjnego, jak również w obszarze organizacji pracy i działań marketingowych), unowocześnianiem zaplecza maszynowego czy zwiększaniem zakresu swojej działalności.

O środki unijne będzie można ubiegać się w ramach trzech typów projektów:

  1. wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych,
  2. inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
  3. inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Maksymalna kwota dofinansowania, na jaką mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy pozytywnie przejdą poszczególne etapy konkursu, to 2 mln złotych, natomiast minimalna kwota, o jakie można się będzie ubiegać to 100 tys. złotych.

Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych przewidywanych w ramach planowanych projektów będzie mógł sięgnąć 70%.

Dodatkowo na priorytetowe potraktowanie będą mogli liczyć przedsiębiorcy, których pomysły inwestycyjne będą zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego. Preferencyjne warunki przewiduje się także dla przedsiębiorstw ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych.

AUTOR: Marta Niespodzińska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Szansa na unowocześnienie MŚP z obszaru województwa opolskiego

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.