Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejne konkursy dla przedsiębiorców w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektu mogą być wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych i/ lub prac rozwojowych, koszty podwykonawstwa rozumianego, jako zlecenie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie, odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, koszty budynków i gruntów w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, koszty materiałów (np. surowców, półproduktów, odczynników) oraz koszty pośrednie związane z realizowanym projektem.

Rozwiązanie będące przedmiotem projektu musi wpisywać się w dokument strategiczny pn. Krajowa Inteligentna Specjalizacja.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie w ramach jednego z ogłoszonych konkursów skierowane do jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast w ramach drugiego konkursu do dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

 

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:

  • dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw: 1 000 000 000 zł (100 000 000 PLN dla projektów realizowanych w województwie mazowieckim, 900 000 000 PLN dla projektów realizowanych na obszarze pozostałych województw)
  • dla dużych przedsiębiorstw: 350 000 000 zł (50 000 000 PLN dla projektów realizowanych w województwie mazowieckim, 300 000 000 PLN dla projektów realizowanych na obszarze pozostałych województw)

Aby móc ubiegać się o wsparcie, wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż:

  • w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw: 1 mln zł
  • w przypadku dużych przedsiębiorstw: 5 mln PLN – gdy projekt jest  realizowany samodzielnie przez przedsiębiorcę; 10 mln PLN – gdy projekt realizowany jest w ramach konsorcjum przedsiębiorstw

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 2 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie „Szybka ścieżka” dla przedsiębiorstw po raz kolejny

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.