Z początkiem marca ruszają po raz kolejny konkursy w ramach tzw. „szybkiej ścieżki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, czyli działania wspierającego projekty B+R przedsiębiorstw. Do rozdania jest pula w wysokości 1 000 000 000 PLN dla przedsiębiorstw z kategorii MŚP oraz 400 000 000 PLN dla dużych przedsiębiorstw. „Szybka ścieżka” oznacza łatwą i przejrzystą procedurę ubiegania się o dotację – ocena wniosku i wydanie decyzji trwa około 60 dni od zakończenia naboru.

Dla kogo?

W terminie od 1 marca do 30 czerwca 2017 r., zarówno mikro, mali i średni, jak i duzi przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie na projekty B+R. W konkursach udział mogą brać firmy z całej Polski.

Minimalna wartość projektu wynosi:

  • w przypadku MŚP – 5 mln zł dla firm z województwa mazowieckiego, 2 mln zł dla firm z pozostałych województw
  • w przypadku dużych przedsiębiorstw – 12 mln zł (niezależnie od lokalizacji firmy)

Projekty B+R

Na dofinansowanie mają szanse projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo jedynie ten drugi element  i dotyczą innowacji produktowej lub procesowej. Projekty, które nie przewidują prowadzenia prac rozwojowych, nie otrzymają dofinansowania.

Warunkiem  koniecznym do uzyskania wsparcia jest wpisywanie się tematyki projektu w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz zobowiązanie się przedsiębiorcy, iż wyniki prac badawczo-rozwojowych osiągniętych w projekcie zostaną wdrożone.

 

Maksymalna intensywność pomocy

tabela

Premia, czyli wyższe dofinansowanie przysługuje z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu w okresie 3 lat od jego zakończenia (poprzez prezentację wyników na konferencjach naukowych i technicznych, publikację w czasopismach branżowych, rozpowszechnianie za pomocą oprogramowania bezpłatnego lub z licencją otwartego dostępu).

Maksymalna wartość udzielonej pomocy publicznej (czyli dofinansowania) nie może przekroczyć:

  • 20 mln euro – jeśli ponad 50% zaplanowanych w projekcie kosztów kwalifikujących się do wsparcia będzie dotyczyć badań przemysłowych, lub
  • 15 mln euro – jeśli ponad 50% kosztów kwalifikowanych będzie wchodzić w zakres prac rozwojowych.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji?

Dofinasowaniem zostaną objęte następuje rodzaje kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu:

  • Wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
  • Zlecenie wykonania prac merytorycznych jednostce naukowej,
  • Inne koszty bezpośrednie (zakup aparatury naukowo-badawczej, wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów i inne koszty operacyjne – koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu),
  • Koszty pośrednie, m. in. wynajem lub utrzymanie budynków, koszty administracyjne, koszty personelu zarządzającego projektem i wspierającego, koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

W związku z tym, że do objęcia wsparciem kwalifikują się jedynie wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, przedsiębiorcy muszą pamiętać, że realizację projektu mogą rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku.

WSPÓŁAUTOR: Barbara Kaczor, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie „Szybka ścieżka” do dotacji po raz kolejny

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.