Techmatstrateg to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych wdrażany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całkowity budżet programu, zaplanowanego na lata 2016-2021, to aż 500 mln zł. Program został podzielony na trzy konkursy, a pierwszy z nich właśnie się rozpoczął.

 

W ramach I konkursu do podziału zaplanowano 150 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 15 września 2016 r. do 28 października 2016 r.

Udział w konkursie mogą wziąć konsorcja naukowe złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz jednego przedsiębiorstwa.

Pierwszy konkurs w ramach programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych:

  • Technologie materiałów konstrukcyjnych
  • Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych
  • Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich

Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na fazę badawczą, obejmującą badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz fazę przygotowań do wdrożenia, dotyczącą działań, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia.

Dofinansowanie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwo może wynieść do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast dofinansowanie fazy przygotowania do wdrożenia może sięgnąć poziomu 90%.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu nie mogą być niższe niż 5 mln zł, natomiast  maksymalna kwota dofinansowania  nie może być wyższa niż 30 mln PLN.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Techmatstrateg – nowy konkurs na nowoczesne technologie materiałowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.