Dla wielu podatników początek 2014 r. może okazać się nie lada wyzwaniem. Niebawem będą oni bowiem musieli złożyć pierwszą deklarację VAT, wykazując podatek wyliczony według nowych reguł. Po raz pierwszy podatnicy podatku dochodowego złożą zeznanie roczne za rok, w którym obowiązywały niejasne przepisy dotyczące korekt kosztów dotyczących niezapłaconych faktur. Spółki komandytowo – akcyjne dołączyły do grupy podatników CIT i muszą zacząć rozliczać się na nowych zasadach. 

Szanowni Państwo,

W pierwszym kwartale nowego roku czeka na podatników wiele wyzwań. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich:

Pierwsza deklaracja VAT według nowych zasad. Podatnicy, dla których miesiąc jest okresem rozliczeniowym w VAT, już w lutym będą musieli złożyć pierwszą deklarację, w której wykażą podatek według nowych zasad.

O rewolucyjnych zmianach pisaliśmy w minionym roku nie raz. Sytuacje podatników komplikuje jednak fakt, iż sposób interpretowania przepisów przez Ministra Finansów bywa odmienny od utartej praktyki.

Nowe przepisy VAT już w marcu – jak wynika z opublikowanego projektu Ministra Finansów, najprawdopodobniej już od marca podatników czekają kolejne zmiany przepisów. Ci, którzy planują wymianę floty samochodowej w firmach, powinni się zatem spieszyć.

Zeznanie roczne CIT z uwzględnieniem przepisów o „zatorach płatniczych”– większość podatników do końca marca będzie zobowiązana do złożenia w urzędzie skarbowym zeznania rocznego. Nawet ci podatnicy, którzy w ciągu roku opłacali zaliczki w formie uproszczonej, będą zmuszeni zmierzyć się z problemami wynikającymi z przepisów art. 15b ustawy CIT, czyli z tak zwanymi przepisami dotyczącymi likwidacji zatorów płatniczych w kontekście wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów (lub z odpisów amortyzacyjnych stanowiących takie koszty) kwot odpowiadających wartości niezapłaconych faktur. Jak wynika z wydawanych w ciągu roku interpretacji podatkowych, o których pisaliśmy tutaj, stanowiska organów podatkowych co do tego, jak powinni się zachować podatnicy, bywają zaskakujące.

Zaliczka uproszczona w CIT. Jednocześnie warto pamiętać, że 20 lutego mija termin na wybór płatności zaliczki w formie uproszczonej, czyli jako 1/12 podatku zapłaconego 2 lub 3 lata temu. Wówczas potrzeba weryfikacji terminów płatności wynikających z otrzymanych faktur (w kontekście kosztów uzyskania przychodów) w ciągu roku nie wystąpi. Zaletą płatności zaliczki w formie uproszczonej jest również wyeliminowanie ryzyka płacenia odsetek od zaległości podatkowych w przypadku błędnego ustalenia wysokości przychodów/kosztów podatkowych w ciągu roku.

Ulgi w podatkach – obliczając wysokość podatku za 2013 r. nie można zapomnieć o uldze na nowe technologie. Może to dotyczyć tych wszystkich podatników, którzy w minionym roku wdrożyli nowoczesny system komputerowy, licencje technologiczne, system finansowo-księgowy, system do zarządzania przedsiębiorstwem lub inne wartości niematerialne i prawne. Jeśli przeszkodą jest jedynie brak opinii o innowacyjności – pozostało niewiele czasu na jej pozyskanie.

Życzę Państwu Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku i mam nadzieję, że nasze Newslettery oraz inne publikacje, do lektury których przy okazji serdecznie zachęcam, będą Państwu pomocne w codziennej pracy.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie To będzie trudny rok dla podatników

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Małgorzata Samborska

Partner, Doradca Podatkowy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.