Ogłoszona 3 września 2014 ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, określająca nowe obowiązki dla podatników świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne już w części obowiązuje. Natomiast rząd planuje wprowadzenie jeszcze innych zmian w Ustawie VAT, w szczególności nowego współczynnika proporcji, rozszerzenie załącznika nr 11 o kolejne towary, jak i wprowadzenie obowiązku raportowania przez dostawców o dokonaniu dostaw towarów wymienionych w tym załączniku.

Ogłoszone regulacje z założenia mają uprościć rozliczanie podatku VAT płaconego od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych w innych państwach Unii Europejskiej.

Zmiana polega na odejściu od określania miejsca świadczenia usług na podstawie siedziby usługodawcy na rzecz miejsca, w którym usługobiorcy niebędący podatnikami posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, na swoich stronach internetowych opublikował interaktywne formularze zgłoszeń dla podmiotów posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium RP, zamierzających świadczyć od 1 stycznia 2015 r. ww. usługi na rzecz osób niebędących podatnikami według procedury uproszczonej. Zgłoszenia powinny być dokonane w terminie od 1 października do 31 grudnia 2014 r.

Zakres planowanych przez rząd zmian, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., obejmuje m.in.

  • konieczność uelastycznienia tzw. „ulgi na złe długi”; chodzi o szersze stosowanie tej instytucji, np. w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji;
  • zmiany w stosowaniu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów; chodzi tu zarówno o zmiany w zakresie ograniczenia stosowania tego mechanizmu tylko do podatników VAT czynnych i stosownego „raportowania” (informacje podsumowujące), jak również rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem zawartym w obecnym załączniku nr 11 do Ustawy VAT o telefony komórkowe i smartfony, złoto w postaci surowca lub półproduktu, dostawy złota inwestycyjnego oraz blachy;
  • rozszerzenie katalogu towarów objętych odpowiedzialnością solidarną zawartego obecnie w załączniku nr 13 do Ustawy VAT; lista ma zostać poszerzona o srebro i platynę w postaci surowca lub półproduktu, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier;
  • doprecyzowanie rozwiązań w zakresie kaucji gwarancyjnej; m.in. zróżnicowanie wysokości kaucji w zależności od tego, co jest przedmiotem dostawy (paliwo czy inne towary wrażliwe), czy też doprecyzowanie, że od zwracanej kaucji nie przysługują odsetki;
  • wprowadzenie, z mocą wsteczną, obowiązku określania zakresu odliczenia podatku naliczonego związanego z działalnością podlegającą VAT i działalnością niepodlegającą temu podatkowi.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Trzeba przygotować się do zmian w VAT na 2015 r. - uchwalone i planowane

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.