Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór projektów dla przedsiębiorców z sektora MŚP na projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Wsparcie dedykowane jest przedsiębiorcom z sektora MŚP, przy czym zaznaczyć trzeba, że konkurs ma swoje trzy odsłony, gdzie:

 1. Wnioskodawcą może być każdy przedsiębiorca z sektora MŚP,
 2. Wnioskodawcą może być przedsiębiorca z sektora MŚP, który realizuje projekty inwestycyjne w średnich miastach oraz okolicznych gminach,
 3. Wnioskodawcą może być przedsiębiorca z sektora MŚP, ale konkurs dedykowany jest projektom realizującym Program Dostępność Plus – rezultaty będą nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi), poprzez stworzenie produktów istotnie przyczyniających się do zwiększenia dostępności, rozumianej jako zniesienie jednej lub więcej barier we właściwościach środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), co w efekcie pozwoli osobom z trudnościami funkcjonalnymi na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Co można realizować w ramach wsparcia?

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów, które dotyczą wdrożenia wyników prac B+R, które przeprowadzone zostały przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupione przez niego i które prowadzić będą do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego.

Alokacja:

Dla (1) typu wnioskodawców:

 • Województwo mazowieckie: 81 000 000,00 zł,
 • Województwa inne niż mazowieckie: 769 000 000,00 zł.

Dla (2) typu wnioskodawców:

 • Województwo mazowieckie: 49 500 000,00 zł,
 • Województwa inne niż mazowieckie: 500 500 000,00 zł.

Dla (3) typu wnioskodawców:

 • Województwo mazowieckie: 9 000 000,00 zł,
 • Województwa inne niż mazowieckie: 91 000 000,00 zł.

Wysokość wsparcia:

 • Eksperymentalne prace rozwojowe: 450.000 zł,
 • Usługi doradcze: 500.000 zł (50% kosztów kwalifikowalnych),
 • Wydatki inwestycyjne – zgodnie z mapą pomocy regionalnej – czyli od 20% do 70% kosztów kwalifikowalnych,
 • Eksperymentalne prace rozwojowe – 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich firm oraz 45% dla firm małych i mikro.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln zł.

AUTOR:  Łukasz Smetaniuk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Trzy nabory w ramach projektów dotyczących wdrożenia wyników B+R – Badania na rynek PO IR!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.