Wprowadzona w sierpniu 2019 roku tzw. ulga dla młodych ma na celu ułatwić stawianie pierwszych kroków na rynku pracy. Zerowy PIT nie dotyczy jednak wszystkich dochodów osiąganych przez osoby poniżej 26. roku życia. Jakie dochody obejmuje stawka zerowa i kogo ona właściwie dotyczy?

Cele wprowadzenia preferencji podatkowej dla młodych podatników

Zwolnienie z opodatkowania zarobków osób poniżej 26. roku życia ma na celu zachęcenie do pracy oraz poprawę sytuacji ekonomicznej młodych Polaków. Zarówno według Eurostatu jak i GUS-u bezrobocie wśród młodych w Polsce jest wysokie, a w latach pandemii odnotowano jego największy wzrost w ciągu ostatnich lat. Preferencja podatkowa ma za zadanie zachęcić młodzież do pracy poprzez poprawę ich perspektywy zarobków netto.

Czym jest ulga dla młodych?

Ulga dla młodych, nazywana również „zerowym PITem dla młodych”, to preferencja podatkowa dotycząca każdego, kto nie ukończył jeszcze 26. roku życia i uzyskuje przychody z pracy, zlecenia, praktyki absolwenckiej bądź stażu uczniowskiego.

Ważny fragment

Przychody otrzymywane przez podatnika zwolnione są jedynie do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Oznacza to, że nadwyżka dochodu osiągnięta po przekroczeniu tej kwoty przez osobę poniżej 26. roku życia, będzie już opodatkowana na normalnych zasadach.

Żeby skorzystać z tej preferencji młody podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia pracodawcy. Wynika to z tego, że od pierwszej wypłaty to zwolnienie jest stosowane automatycznie, jeśli spełnione są warunki konieczne do jego zastosowania.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Jakie przychody obejmuje ulga?

Preferencja dotyczy wyłącznie przychodów uzyskanych na podstawie:

  • Umowy o pracę
  • Umowy zlecenia
  • Umowy o praktyki absolwenckie
  • Umowy o staż uczniowski

Pierwotnie ulga dotyczyła wyłącznie przychodów z umowy o pracę i zlecenia, jednak od stycznia 2021 z zerowego PITu mogą korzystać również osoby zatrudnione na praktykach absolwenckich i stażach uczniowskich.

Ważny fragment

Należy pamiętać, że ulga nie dotyczy innych form uzyskania przychodów, takich jak umowa o dzieło, samozatrudnienie czy stypendium.

Istotną informacją dla młodych korzystających z tej preferencji podatkowej jest fakt, że nie zwalnia ona z opłacania składek społecznych ZUS, jeśli są objęci obowiązkiem ich zapłaty, na przykład w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę.

Limit ulgi dla młodych

Maksymalna kwota przychodów, która może zostać objęta zwolnieniem to 85 528 zł. Jeśli więc zatrudniony zarabiać będzie do około 7127 zł miesięcznie, to cały jego dochód będzie zwolniony z podatku.

Ważny fragment

Czerpanie dochodu z kilku źródeł nie ogranicza w żaden sposób prawa do korzystania z ulgi dla młodych. Jednak w wypadku, kiedy zatrudniony posiada kilka umów, z których otrzymuje wynagrodzenie podlegające uldze, musi on pamiętać, że całość otrzymywanych przez niego dochodów podlega pod ten sam limit (tj. 85 528 zł rocznie).

Ważne jest też, że limit ulgi przekraczamy wówczas, kiedy nasze roczne zarobki brutto przekroczą kwotę 85 528 zł lub w miesiącu, w którym ukończymy 26 rok życia.

Podsumowując, zerowy PIT jest użyteczną preferencją podatkową dla dopiero wchodzących na rynek pracy młodych ludzi, ale i tych z pierwszymi doświadczeniami zawodowymi. Stosujący ją jednak powinni pamiętać, że dotyczy jedynie pewnej grupy przychodów oraz że jeśli osiągną przychody przekraczające limit zwolnienia będą zobowiązani do rozliczenia nadwyżki na normalnych zasadach. Również ukończenie w trakcie roku podatkowego 26. roku życia powoduje utratę do stosowania ulgi.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.