Treść artykułu

Wzornictwo przemysłowe stanowi w nowoczesnej gospodarce uznane i stosowane narzędzie rozwoju poprzez poważny udział w procesach innowacyjnych. Design ma szczególne znaczenie w każdej branży, gdzie właściwe projektowanie produktu zapewniające jego funkcjonalność, wygląd, styl i użyteczność nierzadko decydują o „być, czy nie być” danego przedsiębiorstwa.

Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jest skierowane do mikro, małych i średnich firm z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, które istnieją co najmniej rok, zatrudniają minimum 5 osób i w ostatnich trzech latach obrotowych ich przychód był na poziomie co najmniej 600 tys. złotych. W pierwszym etapie dofinansowanie jest przeznaczone na przeprowadzenie audytu wzorniczego, a wydatkiem kwalifikowanym są usługi doradcze. Maksymalny poziom dofinansowania to 85%, maksymalna wartość projektu 100 tys. zł.

Nabór wniosków potrwa od 5 września do 5 października 2016 r.

AUTOR: Jolanta Wojciechowska, Specjalista, Doradztwo europejskie

Potrzebujesz wsparcia w zakresie pozyskania funduszy UE?

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane