Dobry, nowoczesny produkt to jedna z podstaw tworzenia przewagi konkurencyjnej firmy na rynku krajowym i zagranicznym. Jednak z danych GUS wynika, że nakłady polskich przedsiębiorstw na badania i rozwój wyniosły w 2014 r. jedynie 0,94% PKB, podczas gdy w 2020 r. powinny osiągnąć wartość 2% PKB.

Inwestycje w B+R to przemyślane i konkretne działania, dla których wsparcia wymagane jest dobre dofinansowanie. W regionie małopolskim już 30 czerwca 2016 r. w pojawi się możliwość sięgnięcia przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa po bezzwrotne środki przeznaczone na działania badawczo rozwojowe czy ochronę patentową, jak również  na poszerzenie swojego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych

Pierwszy z konkursów ukierunkowany jest na przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Projekty te nie obejmują wdrożenia, mogą jednak uwzględniać linie demonstracyjne i pilotażowe, a nawet uruchomienie pierwszej produkcji i przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Wartość wydatków kwalifikowanych może wynieść od 100 tys. zł do 25 mln zł. Wysoki jest również poziom dofinansowania: w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe oraz pomocy publicznej na studium wykonalności wynosi on od 50 do 70% w zależności od wielkości firmy, natomiast pomoc publiczna na eksperymentalne prace rozwojowe od 25 do 45%.

Nabór wniosków będzie trwał od  30 czerwca do 31 października 2016 r.

Inwestycje i rozwój aparatury naukowo-badawczej

W drugim konkursie dofinansowanie skierowane  będzie na inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą zaliczaną do środków trwałych, a  także wydatki na modernizację posiadanej aparatury naukowo-badawczej oraz urządzeń i innych składników wyposażenia laboratoriów wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia. Warunkiem otrzymania wsparcia i podstawą oceny będzie przedstawienie planu dotyczącego prac badawczo-rozwojowych. Zwrot inwestycji w zależności od wielkości przedsiębiorstwa przewidziano na poziomie od 35% do 55. W konkursie nie wskazano minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych, co daje możliwość realizacji także niewielkich inwestycji. Maksymalna wartość wydatków to do 10 mln zł na doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz do 25 mln zł na inwestycj4 w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych firm.

Nabór wniosków potrwa od  30 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. 

Na każdy z pierwszych konkursów w zakresie projektów badawczych i infrastruktury B+R w 2016 roku przeznaczono po 20 mln euro. Są to zatem realne środki, które umożliwią rozwój przedsiębiorstw w dłuższej perspektywie. Jednak to nie wszystko – rezultaty swoich działań, tj. wdrożenie wyników prac B+R, firmy będą mogły zrealizować także przy pomocy dotacji bezpośrednich już z końcem 2016 roku.

AUTOR: Jolanta Wojciechowska, Specjalista, Doradztwo europejskie

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wakacje z infrastrukturą B+R w Małopolsce!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.