Kolejny rok przyniesie ułatwienia dla przedsiębiorstw korzystających z funduszy europejskich oraz miliardy w poszczególnych konkursach na szczeblu krajowym i regionalnym.   

Ułatwienia dla przedsiębiorstw

5 grudnia na konferencji „Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju” zaprezentowano pakiet, który ułatwi i przyspieszy proces udzielania dofinansowania UE, a także późniejszą realizację projektów. „Naszym celem są fundusze europejskie prostsze dla beneficjentów” – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Projektowane uproszczenia to m.in. wprowadzenie konkursów odbywających się w rundach, możliwości poprawienia wniosku o dofinansowanie, ułatwienia w rozliczaniu środków unijnych, skrócenie terminów w postępowaniu odwoławczym i wiele innych. Wszystkie propozycje i ich krótkie omówienie zostały zamieszczone w informacji prasowej „Przyspieszenie dzięki uproszczeniom”.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Miliardy na dotacje dla firm

Największe wsparcie będzie można uzyskać w programie krajowym Inteligentny Rozwój, w którym łączna pula środków przeznaczonych dla wszystkich typów przedsiębiorstw przekracza 8 mld zł.

Spora część tej puli jest przeznaczona na konkursy tzw. szybkiej ścieżki na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonego biznesu i wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej. W  2017 r. będą dwa terminy naboru – od 1 marca do 30 czerwca oraz od września do grudnia.

W 2017 r. pojawi się też więcej niż dotychczas konkursów branżowych (na ponad 1 mld zł):

  • branży chemicznej – Innochem (nabory marzec-kwiecień 2017)
  • branży farmaceutycznej – Innoneuropharm (luty-kwiecień)
  • sektora recyclingu  surowców naturalnych i drewna – Innowacyjny Recycling (luty-kwiecień)
  • sektora leśno-drzewnego i meblarskiego – WoodINN (marzec-kwiecień)
  • producentów gier wideo – GameINN (maj-lipiec)
  • sektora elektroenergetycznego – PBSE (IV kwartał)
  • sektora systemów bezzałogowych – InnoSBZ (IV kwartał)
  • sektora stalowego – InnoStal (IV kwartał)
  • sektora elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych – IUSER (IV kwartał).

Przedsiębiorstwa zainteresowane tworzeniem lub rozwojem centrów B+R będą mogły otrzymać wsparcie na infrastrukturę w ramach konkursu POIR 2.1., do którego nabór wniosków będzie prowadzony od maja do lipca.

To tylko niewielka cześć możliwości oferowanych w ramach programu Inteligentny Rozwój.

W ramach regionalnych programów operacyjnych dla MŚP  przewidziano m.in.  wsparcie dla istniejących i nowych firm w zakresie finansowania prac B+R, doradztwa, wsparcia infrastruktury B+R, zwiększania efektywności  energetycznej. W harmonogramach programów poszczególnych województw wskazano również terminy przewidywanych konkursów.

Przygotowanie dobrego projektu na dofinansowanie wymaga zaplanowania całego procesu z wyprzedzeniem. Znając  rysujące na się w roku 2017 r. możliwości, warto pomyśleć o pozyskaniu środków europejskich już teraz.

AUTOR: Jolanta Wojciechowska, Specjalista, Doradztwo Europejskie

Magazyn PLUS o dotacjach

(.pdf, Rozmiar: 12,92 MB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Worek z dotacjami na 2017 r. otwarty!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.