fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Wyniki sondażowego badania Grant Thornton pokazują, że choć tak zwane pracowakacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród zatrudnionych, większość pracodawców jest niechętnych łączeniu wakacyjnych wyjazdów ze służbowymi obowiązkami.

W lutym przeprowadziliśmy sondażowe badanie metodą CAWI na próbie 298 pracodawców i pracowników. Dotyczyło ono faktycznego zainteresowania trendem workation w Polsce. Workation w wolnym tłumaczeniu polega na łączeniu odpoczynkowego wyjazdu z pełnieniem służbowych obowiązków. Na podstawie uzyskanych wyników analitycy wysnuli cztery kluczowe wnioski.

Aż 54% polskich pracodawców jest przeciwnych łączeniu pracy z wakacjami

Pracodawcy zapytani o otwartość na wykonywanie zawodowych zadań przez ich pracowników równocześnie z odbywaniem wakacyjnych podróży w większości byli niechętni takiemu rozwiązaniu. Czy może się to wiązać z tendencjami do mikrozarządzania i wynikać z nieufności pracodawców? Z pewnością przyczyną nie jest brak znajomości terminu workation, ani braku zdania, jak pokazuje poniższy wykres. Tylko 2/5 zatrudniających jest gotowych wyrazić zgodę na „pracowakacje” swoich podwładnych.

 

Większość pracodawców jest otwartych na krótsze wyjazdy w ramach workation

Niemal ¼ polskich szefów zgadzających się na korzystanie z workation dopuszcza możliwość łączenia pracy z wakacjami przez 1-3 tygodnie w roku. Z kolei aż 56% ankietowanych wybrało „inną” długość takiego pracowniczego wyjazdu łączonego ze służbowymi obowiązkami. Może to wskazywać, że dopuszczają oni możliwość jeszcze krótszych opcji pracowakacji. Tym bardziej, że na kilkumiesięczne wyjazdy łączone z pracą sumarycznie otwartych było zaledwie 11,1% badanych. Równocześnie niewiele mniej – 9% – dopuszczało wyjazdową pracę bez ograniczeń.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Równo 3/4 polskich pracowników chętnie połączy pracę z wakacjami

Ten wynik pokazuje, jak bardzo brakuje nam wyjazdów i odpoczynku. Specjaliści od zdrowia psychicznego dowodzą, że umiejętność dbania o work-life balance ma dobroczynny wpływ zarówno na wydajność pracowników, jak i ich zdrowie i odporność psychiczną – tak bardzo nadwątlone przez trwającą już rok pandemię. Workation doskonale wpisuje się w tę koncepcję, będąc jednocześnie układem tylu win-win dla obu stron umowy.

Nie ważne na jak długo, byle wyjechać

Polscy pracownicy zdają się być spragnieni wyjazdów każdej długości. Najwięcej ankietowanych wybrało opcję „bez ograniczeń” – niemal 1/3 badanych, jednak również sporo chętnie skorzystałoby z wyjazdów 1-2 miesięcznych. Relatywnie najmniej pracowników chciałoby działać z dala od firmy przez 3-6 miesięcy w roku.

Monika Smulewicz

Partner, Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem w Grant Thornton

Trend workation jest bardzo interesujący dla pracowników – co oczywiście jest zrozumiałe, ale moim zdaniem także pracodawcy powinni się nim szerzej zainteresować. W przypadku zadaniowego trybu pracy generalnie menedżerowie nie powinni mieć zastrzeżeń co do miejsca, z którego świadczona jest praca – oczywiście przy zadbaniu o aspekty prawno-podatkowe, zależnie od rodzaju umowy i długości przebywania pracownika poza krajem zamieszkania. Z kolei praca zdalna, wymagająca dostępności pracownika w określonych godzinach, także może być elastycznie zorganizowana. Wymaga to jednak wysokiego poziomu zaufania ze strony pracodawcy, a ze strony pracownika sumienności i odpowiedniego poziomu kompetencji oraz doskonałej organizacji czasu pracy. Oczywiście tylko w przypadku części zatrudnionych łączenie służbowych obowiązków z wakacjami jest możliwe, ale są przecież całe grupy zawodów – zwłaszcza z zakresu usług profesjonalnych – które mogą na tym trendzie skorzystać. Włączenie go w koncepcję pracowniczego wellbeingu powinno znaleźć się na celowniku służb kadrowych zwłaszcza w 2021 roku, kiedy już od 12 miesięcy zmagamy się z pandemią, a z rynku docierają bardzo niepokojące sygnały dotyczące psychicznej kondycji pracowników. Może czasem warto, by również liderzy wyszli ze swojej strefy komfortu i udzielili większego kredytu zaufania swoim podwładnym? Może to przynieść obu stronom cały szereg wymiernych korzyści.

AUTOR: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Specjalista, Outsourcing

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane