Wyniki sondażowego badania Grant Thornton pokazują, że choć tak zwane pracowakacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród zatrudnionych, większość pracodawców jest niechętnych łączeniu wakacyjnych wyjazdów ze służbowymi obowiązkami.

W lutym przeprowadziliśmy sondażowe badanie metodą CAWI na próbie 298 pracodawców i pracowników. Dotyczyło ono faktycznego zainteresowania trendem workation w Polsce. Workation w wolnym tłumaczeniu polega na łączeniu odpoczynkowego wyjazdu z pełnieniem służbowych obowiązków. Na podstawie uzyskanych wyników analitycy wysnuli cztery kluczowe wnioski.

Aż 54% polskich pracodawców jest przeciwnych łączeniu pracy z wakacjami

Pracodawcy zapytani o otwartość na wykonywanie zawodowych zadań przez ich pracowników równocześnie z odbywaniem wakacyjnych podróży w większości byli niechętni takiemu rozwiązaniu. Czy może się to wiązać z tendencjami do mikrozarządzania i wynikać z nieufności pracodawców? Z pewnością przyczyną nie jest brak znajomości terminu workation, ani braku zdania, jak pokazuje poniższy wykres. Tylko 2/5 zatrudniających jest gotowych wyrazić zgodę na „pracowakacje” swoich podwładnych.

Większość pracodawców jest otwartych na krótsze wyjazdy w ramach workation

Niemal ¼ polskich szefów zgadzających się na korzystanie z workation dopuszcza możliwość łączenia pracy z wakacjami przez 1-3 tygodnie w roku. Z kolei aż 56% ankietowanych wybrało „inną” długość takiego pracowniczego wyjazdu łączonego ze służbowymi obowiązkami. Może to wskazywać, że dopuszczają oni możliwość jeszcze krótszych opcji pracowakacji. Tym bardziej, że na kilkumiesięczne wyjazdy łączone z pracą sumarycznie otwartych było zaledwie 11,1% badanych. Równocześnie niewiele mniej – 9% – dopuszczało wyjazdową pracę bez ograniczeń.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

Równo 3/4 polskich pracowników chętnie połączy pracę z wakacjami

Ten wynik pokazuje, jak bardzo brakuje nam wyjazdów i odpoczynku. Specjaliści od zdrowia psychicznego dowodzą, że umiejętność dbania o work-life balance ma dobroczynny wpływ zarówno na wydajność pracowników, jak i ich zdrowie i odporność psychiczną – tak bardzo nadwątlone przez trwającą już rok pandemię. Workation doskonale wpisuje się w tę koncepcję, będąc jednocześnie układem tylu win-win dla obu stron umowy.

Nie ważne na jak długo, byle wyjechać

Polscy pracownicy zdają się być spragnieni wyjazdów każdej długości. Najwięcej ankietowanych wybrało opcję „bez ograniczeń” – niemal 1/3 badanych, jednak również sporo chętnie skorzystałoby z wyjazdów 1-2 miesięcznych. Relatywnie najmniej pracowników chciałoby działać z dala od firmy przez 3-6 miesięcy w roku.

Monika Smulewicz

Partner, Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem w Grant Thornton

Trend workation jest bardzo interesujący dla pracowników – co oczywiście jest zrozumiałe, ale moim zdaniem także pracodawcy powinni się nim szerzej zainteresować. W przypadku zadaniowego trybu pracy generalnie menedżerowie nie powinni mieć zastrzeżeń co do miejsca, z którego świadczona jest praca – oczywiście przy zadbaniu o aspekty prawno-podatkowe, zależnie od rodzaju umowy i długości przebywania pracownika poza krajem zamieszkania. Z kolei praca zdalna, wymagająca dostępności pracownika w określonych godzinach, także może być elastycznie zorganizowana. Wymaga to jednak wysokiego poziomu zaufania ze strony pracodawcy, a ze strony pracownika sumienności i odpowiedniego poziomu kompetencji oraz doskonałej organizacji czasu pracy. Oczywiście tylko w przypadku części zatrudnionych łączenie służbowych obowiązków z wakacjami jest możliwe, ale są przecież całe grupy zawodów – zwłaszcza z zakresu usług profesjonalnych – które mogą na tym trendzie skorzystać. Włączenie go w koncepcję pracowniczego wellbeingu powinno znaleźć się na celowniku służb kadrowych zwłaszcza w 2021 roku, kiedy już od 12 miesięcy zmagamy się z pandemią, a z rynku docierają bardzo niepokojące sygnały dotyczące psychicznej kondycji pracowników. Może czasem warto, by również liderzy wyszli ze swojej strefy komfortu i udzielili większego kredytu zaufania swoim podwładnym? Może to przynieść obu stronom cały szereg wymiernych korzyści.

AUTOR: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Specjalista, Outsourcing

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów