Województwo mazowieckie przeznaczy 13,5 mln euro na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowanie projektów w ramach konkursu skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Wsparcie w ramach konkursu będzie przeznaczone na projekty przewidujące wdrażanie innowacji wynikających z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do:

 • rozbudowy przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu
 • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną)

W ramach projektu będzie można zatem sfinansować:

 • prace remontowo-budowlane
 • zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń, sprzętu)
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (TIK, licencje)
 • działania informacyjno-promocyjne (oznaczenia, bilbordy, tablice informacyjne związane z realizacją projektu)

Przedsiębiorstwo w dniu składania wniosku o dofinansowanie powinno posiadać prawa do wyników prac B+R, umożliwiające wykorzystanie wyników zgodnie z opisem i celami projektu.

Kiedy i gdzie można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniach od 28 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Ile można zyskać?

W konkursie dofinansowane będzie kształtować się na poziomie od 2 mln zł do 4 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania jest uzależniony od regionu województwa i wynosi odpowiednio:

 • Region ciechanowsko-płocki
  • podstawowe dofinansowanie – 35%
  • maks. dofinansowanie po uwzględnieniu premii:
   • mikro i małe – 55%
   • średnie – 45%
 • Region ostrołęcko-siedlecki
  • podstawowe dofinansowanie – 35%
  • maks. dofinansowanie po uwzględnieniu premii:
   • mikro i małe – 55%
   • średnie – 45%
 • Region radomski i warszawski wschodni
  • podstawowe dofinansowanie – 35%
  • maks. dofinansowanie po uwzględnieniu premii:
   • mikro i małe – 55%
   • średnie – 45%
 • Region warszawski zachodni
  • podstawowe dofinansowanie – 20%
  • maks. dofinansowanie po uwzględnieniu premii:
   • mikro i małe – 40%
   • średnie – 30%
 • Miasto stołeczne Warszawa
  • podstawowe dofinansowanie – 15%
  • maks. dofinansowanie po uwzględnieniu premii:
   • mikro i małe – 35%
   • średnie – 25%

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ma przełożyć się na poprawę pozycji konkurencyjnej MŚP oraz prowadzić do zwiększenia zatrudnienia.

AUTOR: Jolanta Wojciechowska, Specjalista, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wsparcie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.