Od 11.03.2019r. do 30.04.2019r. otwarty będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Wsparciem zostaną objęte projekty obejmujące działania związane z utworzeniem bądź rozwojem inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, w tym koszty: nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, nabycia robót i materiałów budowlanych, a ponadto koszty doradztwa i usług wykorzystywanych na potrzeby projektu. Również kwalifikowalne będą koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie jest skierowane do przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski: mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy.

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 400 000 000,00 PLN, w tym  50 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 350 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie musi wynosić 2 000 000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych  nie może przekroczyć  50 000 000,00 EUR.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od  11 marca 2019r. do 30 kwietnia 2019r.

Pierwsza edycja konkursu w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” odbyła się w 2015 roku. Od tamtej pory przedsiębiorcy mieli szansę sześciokrotnie wziąć udział w konkursie, który cieszył się dużym zainteresowaniem. W poprzednich naborach dofinansowanie otrzymało 443 firm.

AUTOR:  Karolina Tarabańska, Specjalista, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wsparcie infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.