Wsparcie przedsiębiorstw w promocji marek produktowych – Go to brand to kolejny konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Dzięki temu przedsiębiorstwa posiadające status zarówno mikro-, małych i średnich będą mogły pozyskać dofinansowanie na działania z zakresu promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Do celów konkursu zalicza się szczególnie wsparcie dedykowane dla mikroprzedsiębiorców, a także dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy uczestniczą w programach promocji wskazanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie działań związanych z promowaniem marki produktowej wnioskodawcy (wyrobu bądź usługi) będącej przedmiotem projektu oraz promowaniem Marki Polskiej Gospodarki na rynku międzynarodowym.

Co istotne, Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie (maksymalnie 3 wnioski) w tym konkursie, jeżeli spełnione są łącznie poniższe warunki:

 • Każdy wniosek będzie dotyczył innej marki produktowej
 • Zakres wniosków obejmą uczestnictwo w różnych branżowych programach promocji

Do  kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się m.in. zakupu usług doradczych dotyczących umiędzynaradawiania przedsiębiorcy, udział w targach w roli wystawcy, organizacji prezentacji produktów w zakresie promocji.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę bądź oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a zakres ich działalności dotyczy branż takich jak:

 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Części samochodowe i lotnicze
 • IT/ICT
 • Jachty i łodzie rekreacyjne
 • Kosmetyczna
 • Maszyny i urządzenia
 • Meblarska
 • Moda polska
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Sprzęt medyczny
 • Usługi prozdrowotne

Wysokość wsparcia

1. Alokacja w ramach konkursu wynosi 150 mln zł, w tym:

 • 30 mln dla woj. mazowieckiego
 • 120 mln dla pozostałych województw

2. Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa, a maksymalny może wynieść do 85%.

3. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu realizowanego w ramach branżowego programu promocji wynosi 1 000 000,00 zł.

Termin naboru wniosków:

od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.

Konkurs w ramach podziałania 3.3.3 POIR pn. „Wsparcie przedsiębiorstw w promocji marek produktowych – Go to brand” to szansa dla MŚP na pozyskanie dotacji na cele promocyjne dla marek produktowych na rynkach zagranicznych. Warto dodać, iż niniejszy nabór wniosków  w ramach konkursu na promocję marek produktowych (wyrób bądź usługę) dla MŚP to już V edycja. Pierwsze dwa nabory wniosków odbyły się w 2016 r., w których dofinansowanie otrzymało 171 Wnioskodawców na 488 wniosków wybranych do oceny merytorycznej. Do tej pory największym zainteresowaniem cieszyła się edycja odbywająca się  w 2017 r. – kiedy to, aż 614 wniosków zostało przepuszczonych do oceny merytorycznej. Wówczas 426 Wnioskodawców cieszyło się z otrzymanego dofinansowania. Edycja IV odbyła się w II kwartale 2018 r. i dzięki niej 290 przedsiębiorstw otrzymało dofinansowania na promocję produktów na rynkach zagranicznych.

AUTOR: Karolina Tarabańska, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie promocji marek produktowych – Go to brand

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.