Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R INNOship, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór rozpocznie się już pod koniec kwietnia br. Tym razem wsparcie finansowe dotyczy działalności badawczo-rozwojowej dla sektora stoczniowego.

W kwietniu br. rusza nabór wniosków, których przedmiotem jest wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych dla sektora stoczniowego. Jest to duża szansa dla przedsiębiorców oraz konsorcjum przedsiębiorstw działających w przedmiotowym obszarze.

Jakie typy projektów można realizować w ramach wsparcia?

Na dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorstwa nastawione na realizację projektów dotyczących przeprowadzenia  badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Co istotne – projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Projekt może zakładać też prace przedwdrożeniowe, przy czym wysokość ich kosztów nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Należy podkreślić, iż dofinansowanie na realizację  projektu może być udzielone, jeśli Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (gdy projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Co ważne dla potencjalnego Wnioskodawcy, projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny konkursu podzielony został na pięć obszarów badawczych, do których zalicza się:

 1. Nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających
 2. Rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i   przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 3. Prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza
 4. Opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową
 5. Opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej

Wysokość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego
w ramach niniejszego konkursu wynosi 1 000 000,00 zł, natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 60 000 000,00
mln zł.

Poziom dofinansowania przedstawia się następująco:

1) dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 1. a) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
 • 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
 1. b) dla średniego przedsiębiorcy:
 • 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
 1. c) dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:
 • 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

2) dla prac przedwdrożeniowych:

 • pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac

Alokacja w tym konkursie, rozumiana jako ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, wyniesie aż 120 000 000,00 zł.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

AUTOR: Karolina Tarabańska, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wspieramy i rozwijamy sektor stoczniowy!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.