Od 1. stycznia 2017 r. gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej faktur oraz płatności, przekracza równowartość 15.000 zł; nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli w całości nie zostanie opłacona za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Podstawa prawna

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej  Art. 22. 1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Outsourcing finansowo-księgowy
Dowiedz się więcej

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 15d. 1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy:

  • zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
  • w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody
  • w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Ważny fragment

Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji (…) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jak należy rozumieć powyższe przepisy?

Przykład 1

Jeżeli firma x zapłaciła za fakturę gotówką powyżej 15.000 zł brutto, to cała wartość transakcji stanowi NKUP.

Przykład 2

Jeżeli firma x otrzymała fakturę  opiewającą na wartość całkowitą 18000 zł, przy czym  10000 zł zapłaciła przelewem bankowym, a 8000 zł zapłaciła gotówką; to cała wartość faktury, tj. 18000 zł stanowi NKUP.

Przykład 3

Jeżeli firma x otrzymała fakturę zaliczkową na 10000 zł i opłaciła ją gotówką, a następnie otrzymała fakturę końcową, z której wynika, że całkowita kwota transakcji wynosi 16000 zł i wykonała przelew bankowy na kwotę 6000 zł, to cała wartość faktury (wartość transakcji), tj. 16000 zł stanowi NKUP.

Czytaj również: Limitowana wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z nabywaniem usług niematerialnych

AUTOR: Anna Zapart, Senior Menedżer, Outsourcing finansowo-księgowy

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing finansowo-księgowy

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów