Wraz z końcem czerwca upłynął ustawowy termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla podmiotów, których rok obrotowy zakończył się dnia 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożenie sprawozdania finansowego oraz powiązanych dokumentów (m.in. uchwał zatwierdzających) do urzędu skarbowego powinno nastąpić w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia, a w przypadku rejestru sądowego w terminie 15 dni. Mając na względzie wąskie ramy czasowe, jakie pozostały podmiotom na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego przypominamy o istotnej zmianie procedury w tym zakresie. 

W dniu 15 marca 2018 r. weszły w życie przepisy w istotny sposób modyfikujące procedurę składania sprawozdań finansowych i pozostałych dokumentów, których złożenie jest wymagane przepisami prawa.

Ustawodawca zdecydował bowiem o stworzeniu wirtualnego Repozytorium Dokumentów Finansowych, w którym owe dokumenty powinny być zdeponowane. Tym samym, składanie tradycyjnych wniosków, w formie papierowej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie jest już możliwe, a jedynym właściwym sposobem procedowania jest droga elektroniczna. W związku z tym, przedstawiamy krótką instrukcję postępowania w zakresie złożenia sprawozdania finansowego i powiązanych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Jednocześnie wskazujemy, że powyższe zmiany pozostały bez wpływu na obowiązek złożenia dokumentów za 2017 r. do urzędu skarbowego, co powinno nastąpić nie później, niż do dnia 10 lipca 2018 r. 

Zapraszamy do lektury! 

 

Pobierz PDF→

 

AUTOR:  Justyna Nykiel, Specjalista, Aplikant radcowski, Doradztwo Prawne, Doradztwo Transakcyjne

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Złożenie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.