1 stycznia 2021 r. nastąpiły duże zmiany w zakresie właściwości urzędów skarbowych. Największych podatników (o przychodach/obrocie netto powyżej 50 mln ERU) obsłuży jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (I MUS). Co jeszcze nas czeka?

Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego nastąpiła 1.01.2021 r. automatycznie i nie powoduje konieczności składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o zmianie ani aktualizacji VAT-R.  „Nowe” urzędy skarbowe będą wysyłały informację o zmianie właściwości, z uwagi jednak na skalę tego przedsięwzięcia proces powinien się zakończyć do końca stycznia.

Zmiana właściwości urzędów skarbowych: deklaracje VAT, CIT, PIT, WHT

  • Deklaracje VAT

Od 1 stycznia 2021 r. deklaracje JPK_VAT oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe upływające przed tą datą, w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2020 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie (art. 18a ustawy Ordynacja podatkowa). Oznacza to, iż deklaracje JPK_V7M za grudzień 2020 r. lub JPK_V7K za IV kwartał 2020 r. należy złożyć do „nowego” urzędu skarbowego.

Również korekty deklaracji sporządzane od 01.01.2021 składane są już do „nowych” urzędów niezależnie od okresu, którego dotyczą.

  • Deklaracje CIT

Zeznanie CIT za 2020 rok, należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu właściwego po zmianie.
Podmioty, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończył się po dniu 31 grudnia 2020 r. zeznanie CIT za 2020 rok, powinny złożyć do urzędu skarbowego, który był właściwy w pierwszym dniu tego roku podatkowego.

  • Deklaracje PIT

Deklaracje PIT za 2020 rok należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.

Natomiast deklaracje PIT-11 za 2020 rok należy złożyć, tak jak wcześniej, do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika. Zmiana właściwości urzędu dla płatnika nie ma tutaj znaczenia.

  • Deklaracje WHT – CIT-10Z / IFT-2R / IFT-1R

Deklaracje dotyczące podatku u źródła w zakresie osób prawnych należy złożyć do Lubelskiego Urzędu Skarbowego.

Deklaracje dotyczące podatku u źródła w zakresie osób fizycznych (czyli IFT-1R)  należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego po zmianie.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Zmiana właściwości urzędów skarbowych: wpłaty podatku, zaświadczenia, kontrole i postępowania

  • Wpłaty podatku

Wpłaty podatku należy co do zasady dokonywać na mikrorachunek. W przypadku wpłaty innych niż dokonywane na mikrorachunek (np. akcyza, PCC), należy dokonać na rachunek „nowego” urzędu skarbowego.

  • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach po 1.1.2021 wydaje US właściwy po zmianie.

  • Kontrole/postępowania podatkowe/postępowania karne – skarbowe

Kontrole podatkowe oraz postepowania podatkowe rozpoczęte i niezakończone przez urzędy skarbowe właściwe przed dniem 1 stycznia 2021 r. kontynuują urzędy skarbowe właściwe przed zmianą – godnie z zasadą ciągłości wyrażoną w art. 18b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Postępowania karne skarbowe prowadzone przed 1.01.2021 r. będą kontynuowane przez urzędy skarbowe właściwe przed zmianą.

  • Kontrole w podatku u źródła

Postępowania podatkowe dotyczące „podatku u źródła”, które zostały rozpoczęte i niezakończone przez urzędy skarbowe właściwe przed 1.01.2021 r. kontynuują urzędy właściwe przed zmianą.

  • Nierozpatrzone wnioski

Niezrealizowane wnioski o rejestrację kasy fiskalnej, będą rozpatrywane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego od 1.01.2021 r, a więc w „nowym” urzędzie skarbowym.

Niezrealizowane wnioski, które nie zostały objęte postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, dotyczące udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych poprzez odroczenie terminu płatności lub rozłożenia podatku na raty, będą rozpatrywane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego od 1.01.2021 r, a więc w „nowym” urzędzie skarbowym.

W dniu 7.01.2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zmian we właściwości wyspecjalizowanych urzędach skarbowych. Można je znaleźć tutaj: https://www.podatki.gov.pl

 

 

Rozporządzenia zmieniające:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000244401.pdf

Warszawa, dnia 31 grudnia 2020 r. Poz. 2444

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1) z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2410 (centralizacja zadań)

Warszawa, dnia 30 grudnia 2020 r. Poz. 2410

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1) z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.