Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 roku „o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce” zwanej dalej ustawą deregulacyjną,  w ustawie o CIT wprowadzone zostały zmiany, które nakładają na podatnika obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów wynikających z faktur, rachunków czy umów, jeżeli nie zostały uregulowane w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności. W przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni to zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów.  Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia zobowiązanie zostanie jednak uregulowane to podatnik będzie mógł zwiększyć koszty podatkowe, w miesiącu, w którym zapłacił fakturę.

Zmiany w ustawie VAT w przypadku nieuregulowania należności dotyczącej dostawy towarów bądź świadczenia usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności zobowiązują dłużnika do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Takie zmiany znacznie utrudnią życie wszystkim podatnikom, ponieważ po pierwsze wymagają od nich dodatkowej analizy kosztów pod kątem ich uregulowania i konieczności dokonania korekt. Poza tym wprowadzone zostały różne terminy obowiązkowej korekty zobowiązań podatkowych dla CIT /PIT oraz dla VAT w stosunku do tych samych niezapłaconych zobowiązań.

Sprawdź Outsourcing rachunkowości Grant Thornton

Przedsiębiorstwa będą musiały przeanalizować swoją politykę regulowania zobowiązań, gdyż jedynie uregulowanie zobowiązań w terminie umożliwi zaliczenie danego kosztu do kosztu uzyskania przychodu jak i pozwoli na odliczenie podatku VAT.

W komunikacie Ministerstwa Finansów zostało doprecyzowane, których faktur dotyczą zmiany w przepisach. Nowe przepisy ustawy CIT/PIT powinny być stosowane do tych kwot, wynikających z faktury lub innego dokumentu, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od 1 stycznia 2013 r, a jeżeli spółka ma inny rok obrotowy od kalendarzowego to od pierwszego miesiąca kolejnego roku obrotowego, który zaczyna się w 2013 roku.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiany w rozliczaniu CIT i VAT związane z deregulacją

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Anna Płachetka

Główny księgowy

Skontaktuj się

Anna Płachetka

Główny księgowy

Poproś o kontakt

Anna Płachetka

Główny księgowy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.