Dnia 11.09.2015 r. przegłosowano w sejmie nowelizację ustaw CIT i PIT, wprowadzającą m.in. rozszerzony obowiązek dokumentacyjny dla transakcji realizowanych przez podmioty powiązane. 

Kluczowe zmiany dotyczące obszaru cen transferowych, wynikające z znowelizowanej ustawy to:

 1. Zmiana definicji podmiotów powiązanych (powiązania kapitałowe)

  Aktualnie: udział kapitałowy nie mniejszy niż 5%
  Po zmianie: udział kapitałowy nie mniejszy niż 25%

 2. Zmiana sposobu ustalania wymogu dokumentowania transakcji

  Aktualnie: obowiązek dokumentacyjny ustalany wyłącznie na podstawie wartości transakcji (limity 30-;50-;100- tysięcy EUR)
  Po zmianie: obowiązek dokumentacyjny uzależniony zarówno od wielkości podmiotu mierzonej wartością przychodów lub kosztów ( powyżej 2 mln EUR,) jak i wartości transakcji (dla transakcji przekraczających 50 tysięcy EUR) należy dodatkowo wskazać, że wraz ze wzrostem przychodów/kosztów podmiotu, limit wartości transakcji, które będą wymagały udokumentowania będzie wzrastał.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

 

 1. Elementy obowiązkowe dokumentacji podatkowych

  Aktualnie: 6 obowiązkowych elementów, ogólnikowo określonych w ustawie (w tym brak obowiązku przedstawiania analiz rynkowych w dokumentacji).
  Po zmianie: doprecyzowanie informacji, które powinny zostać przedstawione w dokumentacji podatkowej, dodatkowo dla podatników których przychody/koszty przekroczą 10 mln EUR obowiązkowym elementem dokumentacji będzie również analiza porównawcza (analizy rynkowe).
  Ponadto, dla większych podmiotów przewidziano dodatkowe obowiązki takie jak: przygotowanie dokumentacji grupowych (tzw. Masterfile) czy obowiązek raportowania wg. krajów (tzw. country by country reporting).

 2. Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej:

  Aktualnie: brak jednoznacznego terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej.
  Po zmianie: w terminie nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.
  Dodatkowo, podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji będą musieli corocznie składać organom podatkowym oświadczenie o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego.

15 września 2015 r. ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Z uwagi na aktualną sytuację polityczną w Polsce, dalsze losy projektu mogą być różne. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż projekt jest bezpośrednią formą implementacji dyrektywy unijnej nakładającej na Polskę obowiązek wprowadzenia odpowiednich zmian w polskich przepisach nie później niż do końca 2015 roku – w związku z tym wydaje się być jedynie kwestią czasu wdrożenie proponowanych zmian do polskich przepisów.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiany w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych uchwalone przez Sejm

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.