Redakcja „Rzeczpospolitej” po raz szósty ogłosiła konkursy na najbardziej innowacyjne projekty wprowadzone na rynek w ostatnim roku. Grant Thornton jest ich audytorem i partnerem merytorycznym.

VI edycja konkursów „Orzeł Innowacji” i „Orzeł Innowacji Start-up” ma na celu wyłonienie najlepszych i najbardziej innowacyjnych projektów (nowoczesne technologie, nowe produkty czy innowacyjne usługi), które pojawiły się na polskim rynku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Wszystkie zgłoszenia oceni Kapituła powołana przez organizatora – redakcję dziennika „Rzeczpospolita”, a nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursów i całym etapem formalnej oceny uczestników sprawować będzie audytor i partner merytoryczny – Grant Thornton. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali 6 grudnia 2019 roku w Warszawie.

Ważne!

W konkursie „Orzeł Innowacji” mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność w Polsce.

Zgłoszenia powinny zawierać dokładny opis projektu: nazwę innowacyjnego rozwiązania, opis wraz z uzasadnieniem – dlaczego projekt jest innowacyjny, wskazanie ram czasowych projektu – fazę badawczo-rozwojową i fazę wdrożeniową, opis celów projektu, korzyści, jakie firma odniosła z realizacji projektu, informację, czy przy realizacji współpracowano z krajowymi ośrodkami naukowymi oraz informację o zakresie ewentualnego dofinansowania ze środków UE. Nagrodzone zostaną najlepsze innowacje w kilku kategoriach: produkt, usługa, proces produkcyjny, marketing, sprzedaż oraz inne, czyli pozostałe wdrożone innowacje. Laureaci otrzymają tytuł „Orzeł Innowacji Projekt 2019”.

Ważne!

Konkurs „Orzeł Innowacji Start-up” jest skierowany do młodych polskich przedsiębiorstw. Mogą zgłaszać się do niego zarówno przedsiębiorstwa z już gotową i wprowadzoną na rynek innowacją oraz przedsiębiorstwa, które w sposób zaawansowany nadal pracują nad swoim projektem.

Dla uczestników konkursu przygotowano kilka kategorii: najlepsze rozwiązanie technologiczne, najlepsze rozwiązania nietechnologiczne, start-up z potencjałem Polska-świat oraz rozwiązanie dla dobra wspólnego. Każda z kategorii jest dodatkowo podzielona na projekty w fazie skończonej i projekty w fazie przygotowania. Dodatkowo, wśród wszystkich zgłoszeń, zostanie wybrany start-up, który otrzyma Nagrodę Specjalną – „Najlepszy Start-up 2019”.

Zgłoszenia do obu konkursów można wysyłać do 31 października 2019 roku, za pomocą specjalnych formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na oficjalnych stronach internetowych konkursów:

Regulaminy konkursów i więcej informacji dostępne na https://orzelinnowacji.rp.pl/ oraz https://orzelinnowacjistartup.rp.pl/.