fbpx

Treść artykułu

Pojęcie „usługi finansowe” kojarzy się z największymi bankami komercyjnymi i towarzystwami ubezpieczeniowymi z pierwszych stron gazet. W rzeczywistości pod tym pojęciem działa na rynku szereg wyspecjalizowanych jednostek gospodarczych.

Są to między innymi:

  • banki komercyjne
  • banki spółdzielcze
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK)
  • firmy trudniące się windykacją oraz obrotem wierzytelnościami
  • fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte
  • pożyczkodawcy
  • firmy inwestycyjne
  • średnie i małe banki komercyjne
  • wyspecjalizowane towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Wymienione wyżej podmioty często działają na mniejszą skalę niż potężne instytucje finansowe, jednak wymogi stawiane im przez regulatorów w zakresie norm ostrożnościowych, poziomu kapitałów, organizacji, zabezpieczeń i procedur nie odbiegają od tych obowiązujących wielkich graczy. Ponadto zasady rachunkowości instrumentów finansowych, które są podstawą działalności tych podmiotów, są identyczne dla wszystkich jednostek z branży, niezależnie od ich wielkości lub charakteru posiadanych aktywów i zobowiązań finansowych.

Tak wysoko postawione oczekiwania wymagają dysponowania przez te podmioty odpowiednio wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi, posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu finansów. Dobrą alternatywą dla budowania wewnętrznych zasobów jest korzystanie ze wsparcia ekspertów zewnętrznych. Specjaliści Grant Thornton posiadają doświadczenie zebrane w wielu różnych podmiotach i instytucjach. Dzięki temu możemy zaproponować Państwu najlepsze rozwiązania praktykowane w branży.

Najczęściej czytane