Wirtualny Szef Bezpieczeństwa Informacji

Czym jest Wirtualny Szef Bezpieczeństwa Informacji?

 • Jaka jest funkcja Wirtualnego Szefa Bezpieczeństwa Informacji?

  Sprawuje stałą opiekę w utrzymaniu i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa informacji w firmie.

 • Co można zyskać dzięki Wirtualnemu Szefowi Bezpieczeństwa Informacji?

  Wirtualny Szef Bezpieczeństwa Informacji wspiera firmę w zarządzaniu bezpieczeństwem i ma charakter usługi ciągłej świadczonej przez okres kolejnych 12 miesięcy z możliwością wydłużenia okresu wsparcia na kolejne okresy. Usługa rozliczana jest w formie atrakcyjnego wynagrodzenia miesięcznego, zryczałtowanego przez cały okres wsparcia.

Jakie są zadania Wirtualnego szefa bezpieczeństwa?

 • Zarządzanie i nadzór nad bezpieczeństwem w firmie
 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa
 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami klientów w zakresie bezpieczeństwa
 • Doradztwo dla kierownictwa firmy w zakresie bezpieczeństwa
 • Identyfikacja zagrożeń i pomoc we wdrożeniu zabezpieczeń
 • Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa
 • Opracowywanie dokumentacji wewnętrznej w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Opiniowanie planów inwestycyjnych w obszarze informatyki i bezpieczeństwa informacji
 • Nadzór bezpieczeństwa nad dostawcami i podwykonawcami
 • Regularna ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Wsparcie w reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa
 • Pomoc w kontakcie z organami ścigania na wypadek incydentów bezpieczeństwa
 • Regularne raportowanie stanu bezpieczeństwa w firmie

Zapytaj o ofertę usługi

Wirtualny Szef Bezpieczeństwa Informacji

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt