fbpx

Treść artykułu

Stała opieka zespołu ekspertów w utrzymaniu i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa informacji w firmie. Usługa polega na wsparciu firmy w zarządzaniu bezpieczeństwem i ma charakter usługi ciągłej świadczonej przez okres kolejnych 12 miesięcy z możliwością wydłużenia okresu wsparcia na kolejne okresy.

Zadania wykonywane przez Wirtualnego szefa bezpieczeństwa obejmują:

 • Zarządzanie i nadzór nad bezpieczeństwem w firmie
 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa
 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami klientów w zakresie bezpieczeństwa
 • Doradztwo dla kierownictwa firmy w zakresie bezpieczeństwa
 • Identyfikacja zagrożeń i pomoc we wdrożeniu zabezpieczeń
 • Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa
 • Opracowywanie dokumentacji wewnętrznej w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Opiniowanie planów inwestycyjnych w obszarze informatyki i bezpieczeństwa informacji
 • Nadzór bezpieczeństwa nad dostawcami i podwykonawcami
 • Regularna ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Wsparcie w reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa
 • Pomoc w kontakcie z organami ścigania na wypadek incydentów bezpieczeństwa
 • Regularne raportowanie stanu bezpieczeństwa w firmie

Usługa rozliczana w formie atrakcyjnego wynagrodzenia miesięcznego, zryczałtowanego
przez cały okres wsparcia.

Inne artykuły z kategorii: Konsulting cyfrowy Zobacz wszystkie

vCISO to nie body leasing

Coraz więcej organizacji jest świadomych zagrożeń bezpieczeństwa czyhających na ich dane. Większość z nich nie posiada jednak do tego odpowiednich zasobów w postaci zespołu zarządzającego bezpieczeństwem nadzorowanego przez szefa bezpieczeństwa – CISO.  Ze względu na…

Najczęściej czytane