Współtworzymy Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji

Treść artykułu

Grant Thornton po raz drugi został partnerem kampanii „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”, która ma na celu edukację przedsiębiorców w zakresie dobrych praktyk stosowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych.

Grant Thornton po raz drugi został partnerem kampanii „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”, która ma na celu edukację przedsiębiorców w zakresie dobrych praktyk stosowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych.

Efektem I edycji kampanii był Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych, którego uniwersalne rekomendacje przeznaczone są dla wszystkich uczestników rynku transakcyjnego. W skład Rady Programowej weszło wielu znanych i cenionych doradców transakcyjnych, w tym biegły rewident i partner Grant Thornton, Dariusz Gałązka, który przygotował rekomendację w zakresie audytu i Due Diligence finansowego i podatkowego.

II Edycja Kampanii jest skupiona na zagadnieniach związanych z postępowaniem restrukturyzacyjnym. Wybrani specjaliści z bogatym doświadczeniem w tym obszarze pracowali nad stworzeniem Kodeksu Dobrych Praktyk Restrukturyzacji – w tym gronie znalazł się Doradca Grant Thornton, Grzegorz Nawrocki.

Efekty ich pracy zaprezentowane zostały podczas III Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego, KongRes 2016, który miał miejsce 16-17 czerwca br. w Warszawie.

 

 

Kolejne edycje Kampnii będą rozwijały wytyczne zawarte w Kodeksie Dobrych Praktyk Transakcyjnych dla innych typów transakcji.

Najczęściej czytane