O tym jak idąc „pod prąd” działać innowacyjnie i z sukcesem rozwijać swoje firmy podczas Forum Przedsiębiorców Grant Thornton opowiedzą uznani eksperci oraz wybitni praktycy biznesu. Tajnikami biznesowego sukcesu w ekskluzywnym wywiadzie podzieli się Krystyna Janda. Inspirujące prezentacje wygłoszą m. in. Joanna Heidtmann i Roman Młodkowski. Forum uwieńczy uroczysta Gala, podczas której zostaną wręczone nagrody w konkursie „Dynamiczny Przedsiębiorca”. Atmosferę wieczoru uświetni koncert Kasi Moś, finalistki Must be the Music.

24 kwietnia w Warszawie podczas Forum Przedsiębiorców Grant Thornton już po raz trzeci spotkają się: właściciele firm, liderzy opinii, eksperci oraz praktycy biznesu. W tym roku będą oni dyskutować oraz wymieniać się doświadczeniami na temat różnych aspektów innowacyjności i jej znaczenia w rozwoju prywatnej przedsiębiorczości w Polsce. Przedsiębiorcy to ludzie konsekwentni w dążeniu do wyznaczonego sobie celu, po wielokroć działający wbrew utartym zwyczajom i przyjętym stereotypom.

Jak dowodzą liczne przykłady, droga „pod prąd”, na pozór wbrew zdrowemu rozsądkowi, często jest jednak drogą innowacji, która prowadzi do szybkiego rozwoju i rynkowego sukcesu firmy. Dlatego też bardzo zasadnym wydaje się podjęcie podczas III Forum właśnie tematu innowacji. Inicjatywie Forum towarzyszy nagroda „Dynamiczny Przedsiębiorca”. Od trzech lat tym tytułem są wyróżniani właściciele i współwłaściciele firm, którzy aktywnie uczestniczą w zarządzaniu „dynamicznym przedsiębiorstwem prywatnym”, mającym swoją zarejestrowaną siedzibę na terytorium Polski. Nagradzani przedsiębiorcy realizują projekty rozwojowe, wymagające odwagi decyzyjnej, innowacyjnego podejścia oraz determinacji i dużego osobistego zaangażowania. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami.

Kandydatów do konkursu można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.forumprzedsiebiorcowgt.pl/konkurs. Kapituła niezależnych ekspertów będzie analizowała m.in. stabilność rozwoju, dynamikę rozwoju oraz charakter rozwoju firmy. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej Gali Forum Przedsiębiorców Grant Thornton. Forum oraz Konkurs wspierają wiodące instytucje, w tym: BNP Paribas Bank Polska, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Euler Hermes, Fundacja Firmy Rodzinne, Kinnarps, Konfederacja Lewiatan oraz PWB. Patronami medialnymi są: Bloomberg Businessweek Polska, Dziennik Gazeta Prawna, Biznes.pl, Forbes, ISBnews oraz ThinkTank. Zapraszamy do zgłaszania chęci bezpłatnego udziału w III Forum Przedsiębiorców Grant Thornton na stronie www.forumprzedsiebiorcowgt.pl