Zmiany w VAT dla usług wirtualnych Nowe uproszczenia w VAT dla sektora MŚP Sygnaliści – nowe obowiązki stają się rzeczywistością Rynek pracy w trendzie wznoszącym Wzrost akcyzy na papierosy i e-papierosy od 2025 a vacatio legis Jakie ryzyka wiążą się z prowadzeniem działalności w formie spółki cywilnej? Zakup nieruchomości w Polsce przez zagranicznego przedsiębiorcę Podział spółki – jak przebiega? Będą nowe zasady liczenia stażu pracy – nie tylko dla zleceniobiorców i osób na B2B! Cyberbezpieczny Samorząd: Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) dla JST w Całej Polsce