Client Week to inicjatywa przygotowana z myślą o Was – Klientach Grant Thornton.

Przez ponad tydzień w różnych miastach Polski organizujemy bezpłatne warsztaty z różnych obszarów, na które zapraszamy tylko naszych Klientów. Poruszamy na nich tematy i problemy aktualne i warte Waszej uwagi.

Mamy nadzieję, że spotkamy się już w październiku na Client Week 2019.

Seria bezpłatnych szkoleń dla Klientów Grant Thornton

Informacje organizacyjne:

Zależy nam na komforcie uczestników. Stawiamy też na bezpośrednią rozmowę i wymianę poglądów między uczestnikami i prowadzącymi warsztaty, dlatego dbamy o małe grupy warsztatowe.

Na warsztaty zapraszamy do naszego biura w Katowicach na Francuską 34.

Wybierz z poniższej listy interesujące Cię warsztaty i zapisz się.

Wszystkie są bezpłatne. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Z danej firmy na konkretny warsztat mogą się zapisać maksymalnie dwie osoby.

21.10 | Ceny transferowe jako istotny element planowania podatkowego

Zarówno Ministerstwo Finansów jak i organy kontrolujące kładą coraz większy nacisk na rynkowość rozliczeń w grupach kapitałowych. Dowodem na to są wciąż doprecyzowywane i rozbudowywane przepisy/interpretacje i rekomendacje dotyczące tego obszaru oraz wzrastająca liczba kontroli.

Warsztat dostarczy wiedzy jak w praktyce zabezpieczyć się przed ryzykiem ewentualnego doszacowania (polityka oparta o analizy porównawcze, APA).

Podczas warsztatu omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Zmieniające się przepisy, w szczególności:
a) Obowiązkowe analizy porównawcze jako dowód na rynkowość transakcji
b) TP-R jako źródło automatycznych danych
c) Sankcje w nowym stanie prawnym, w tym odpowiedzialność karno-skarbowa i konieczność składania przez kierownika jednostki oświadczenia o rynkowości transakcji

2. Dynamicznie rosnąca liczba kontroli oraz wartości doszacowań wynikających z kontroli przeprowadzonych w obszarze cen transferowych

3. Uszczegółowione w 2017 roku wytyczne OECD w zakresie WNiP, Transakcji Finansowych oraz Restrukturyzacji

4. Możliwe podejścia do transakcji wewnątrzgrupowej wraz z przedstawieniem istniejącego ryzyka/zabezpieczenia jakie łączy się z każdym z tych podejść

5. Szersze omówienie instrumentu uprzedniego porozumienia cenowego (APA) w szczególności jako narzędzia pozwalającego legalnie uniknąć ograniczenia w zakresie uznawania wybranych kosztów jako kosztów podatkowych

6. Jakiego rodzaju transakcje mogą być w najbliższym czasie przedmiotem większego zainteresowania kontroli

7. Case study – omówienie rzeczywistych wyzwań przed jakimi stanęły firmy wraz z prezentacją wdrożonych rozwiązań

Prelegent:
Tomasz Szewczuk, Doradca

Godz. 9.00-12.00:
Rejestracja zakończona

22.10 | E-sprawozdania – podsumowanie roku

Z dniem 1 października 2018 roku nowelizacja art. 45 ustawy o rachunkowości wprowadziła obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Podczas warsztatów podsumujemy rok obowiązywania e-sprawozdań.

Podczas warsztatu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • forma sporządzania sprawozdań finansowych
 • forma pozostałych dokumentów związanych ze sprawozdaniem finansowym
 • jednostki obowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z nowymi wymogami
 • terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych
 • podpisywanie sprawozdania
 • przekazywanie sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego
 • przekazywanie sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego
 • struktury opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów
 • porównanie najważniejszych zmian w strukturach logicznych od 1/09/2019
 • Jednolity Europejski Format Raportowania

Prelegent:
Wojciech Migoń, Menedżer, Outsourcing
Anna Jasiok, Młodszy Menedżer, Outsourcing

Godz. 9.00-12.00:
Rejestracja zakończona

23.10 | Zmiany w prawie pracy 2019

Rok 2019 przyniósł kolejne zmiany w prawie pracy. Czy jesteś pewien, że je znasz i odpowiednio interpretujesz?

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zmiany w przepisach w obszarze kadrowo-płacowym, które weszły w życie w tym roku.

Podczas warsztatu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Proces rekrutacji i nowy zakres danych osobowych, od kandydata do pracy i pracownika
 • Zmiany w dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019
 • Dokumentacja związana z ewidencją czasu pracy
 • Uprawnienia pracowników wychowujących/opiekujących się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna i szkolenia BHP
 • Monitoring i kontrola poczty elektronicznej
 • Wpływ RODO na ZFŚS
 • Dyskryminacja, równe traktowanie, mobbing
 • Zmiany w Świadectwach Pracy
 • Potrącenia z wierzytelności zleceniobiorców

Prelegent:
Marta Pypłacz, Senior Menedżer, Outsourcing

Godz. 9.00-12.00:
Rejestracja zakończona

28.10 | Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców (ulga inwestycyjna, IP Box i ulga B+R) – jak zrobić z nich użytek?

Wprowadzone rozwiązania (ulga inwestycyjna, IP Box i ulga B+R ) wpływają na zwiększenie dostępnego dla podatników pakietu korzystnych instrumentów podatkowych, które mogą w efektywny sposób wpływać na wysokość podatku dochodowego.

Każda z zachęt podatkowych zawiera szereg szczególnych warunków oraz wykluczeń, które należy indywidualnie przeanalizować w celu skorzystania z tych preferencji oraz z założenia determinują efektywną korzyść podatkową do osiągnięcia.

Podczas warsztatu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Wsparcie nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji
 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową, czyli B+R
 • IP-Box, czyli ulga na działalność innowacyjną

Prelegenci:
Małgorzata Samborska, Senior Menedżer, Doradztwo Podatkowe

Godz. 9.00-12.00:
Rejestracja zakończona

29.10 | RODO w HR

Zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych są niezwykle istotne dla poprawnego zarządzania obszarem kadrowym.

Pomimo, iż od wejścia w życie przepisów RODO minęło już trochę czasu, to w dalszym ciągu pojawiają się nowe zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, z którymi musza zmierzyć się pracodawcy.

Podczas warsztatu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Katalog danych osobowych, który może przetwarzać pracodawca w związku z realizacją umowy o pracę.
 • Obowiązek informacyjny w obszarze HR – kiedy, jak i w jakim zakresie powinien być realizowany?
 • Monitorowanie pracowników.
 • Pozostałe zmiany istotne dla obszaru kadrowego, które powstały po wejściu w życie tzw. ustawy wprowadzającej RODO z dnia 21 lutego 2019 r.
 • RODO, a PPK.
 • Case study – m.in. dane o nieobecnościach pracowników, czy też ewentualna odpowiedzialność kadr za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Prelegent:
Kacper Rączkowiak, Specjalista ds. ochrony danych osobowych, Outsourcing

Godz. 9.00-12.00:
Rejestracja zakończona

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu!

Jeśli interesuje Cię któryś z warsztatów, a nie ma już na niego wolnych miejsc, napisz – powiadomimy Cię, jeśli się jakieś miejsce zwolni.

Biuro Grant Thornton w Katowicach
Francuska 34, 40-028 Katowice
Zobacz, jak dojechać