Z wielką dumą informujemy, że nasi eksperci kolejny rok z rzędu znaleźli się na podium Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej. W ramach XVII edycji Małgorzata Samborska zajęła 3. miejsce ex aequo w kategorii „PIT”, a Paweł Kaczmarek 2. Miejsce ex aequo w kategorii „Akcyza”. Grant Thornton znalazł się na 3. miejscu w ramach zestawienia „Najlepsze firmy. Projekty podatkowe”.

Małgorzata Samborska posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, ulgach podatkowych, SSE i PSI. Jest autorką licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej oraz prelegentką na szkoleniach i konferencjach. Podatnikom znana dobrze dzięki wnikliwym analizom Polskiego Ładu oraz innych przepisów podatkowych.

Kapituła rankingu doceniła Gosię za prowadzenie licznych projektów dotyczących wpływu Polskiego Ładu i programu „Niskie podatki” na koszty pracodawców i wynagrodzenia pracowników. Gosia opracowała m.in. narzędzie do symulacji kosztów wynagrodzeń. Prowadziła też liczne projekty z obszaru PIT w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Dotyczyły one kwestii homeoffice, a także opodatkowania ekspatów lub powstania zakładu, programów motywacyjnych od zagranicznych spółek oraz wpływu zmian opodatkowania na wynagrodzenia netto.

Nasza ekspertka była nagradzana także we wcześniejszych edycjach rankingu DGP w kategoriach Międzynarodowe prawo podatkowe oraz PIT.

Paweł Kaczmarek posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie akcyzy i prawa celnego. Jest prelegentem na szkoleniach, wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, współautorem publikacji oraz bloga z zakresu akcyzy i prawa celnego DoradcyPodatkowi.blog.

W tegorocznym rankingu DGP Paweł został wyróżniony za doradztwo firmie produkującej m.in. aromaty, do wytwarzania których zużywała alkohol etylowy, korzystając ze zwolnienia od akcyzy. Organ kontrolny stwierdził m.in., że skoro podatnik na część aromatów nie miał ustalonych (w drodze decyzji) norm zużycia, to nie mógł korzystać ze zwolnienia. Dzięki przedstawionej przez Pawła celowościowej interpretacji przepisów, uwzględniającej orzecznictwo TSUE, organ odstąpił jednak od wszczynania postępowania podatkowego.

Inna ze spraw dotyczyła podatnika prowadzącego składy podatkowe i produkującego napoje alkoholowe. Paweł uzyskał dla niego korzystną interpretację, że aby zakończyć procedurę zawieszenia poboru akcyzy w składzie, nie jest konieczne fizyczne wyprowadzenie z niego wyrobów akcyzowych.

Na podium Rankingu DGP wśród najlepszych doradców podatkowych w obszarze akcyzy Paweł znalazł się trzeci rok z rzędu.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Grant Thornton nagrodzony za projekty podatkowe

Ponadto, w ramach najnowszej edycji Rankingu DGP, Grant Thornton został wyróżniony na 3. miejscu ex aequo w kategorii „Najlepsze firmy. Projekty podatkowe”.

Kapituła rankingu brała pod uwagę, m.in. to, jakie znaczenie dla podatników ma sprawa lub projekt, czy jest unikalna na rynku, czy wymaga od doradcy zmierzenia się z nowym problemem, czy powoduje przełom np. w orzecznictwie lub nowe podejście fiskusa, czy jest ważna społecznie.

Eksperci Grant Thornton odpowiadali za opracowanie polityki cen transferowych dla transakcji zakupu gazu ziemnego w ramach międzynarodowego projektu infrastrukturalnego realizowanego na rynku energetycznym. Projekt miał strategiczne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa gazowego kraju. Wymagało to ustalenia i uwzględnienia specyficznego rozkładu ryzyk pomiędzy podmiotem sprzedającym a kupującym (podmioty powiązane), jak również zagranicznym operatorem systemów magazynowych.

Ponadto Grant Thornton opracował założenia polityki cen transferowych w zakresie umowy operatorskiej dotyczącej funkcjonowania sieci 23 stacji gazu ziemnego CNG/LCNG w Polsce.

Zespół Grant Thornton doradzał też w procesie inwestycyjnym wartym 70 mln dol., obejmującym powstanie od zera jednej z największych fabryk karmy dla zwierząt domowych. Wspierał też kilka dużych i znanych polskich grup kapitałowych w utworzeniu czterech nowych podatkowych grup kapitałowych (PGK), w skład których weszło łącznie ok. 60 podmiotów.

Małgorzata Samborska i Paweł Kaczmarek nagrodzeni w Rankingu DGP