Paweł Kaczmarek

Doradca

Biografia

Paweł posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie akcyzy i prawa celnego. Doświadczenie zdobywał pracując prawie dwadzieścia lat w administracji celnej, gdzie m.in. kierował akcyzową komórką odwoławczą w Izbie Celnej w  Poznaniu, a także nadzorował pion orzecznictwa w Urzędzie Celnym w Poznaniu.

Prelegent na szkoleniach, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Współautor publikacji z zakresu akcyzy i prawa celnego.

Ostatnie publikacje

Zwrot akcyzy od energii elektrycznej

Ten rok jest kolejnym rokiem, w którym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. branżach energochłonnych, czyli wykorzystujący znaczne ilości energii elektrycznej, mogą występować o zwrot…

Nasi eksperci