W dniu 31 lipca 2024 r. upływa termin na złożenie sprawozdania CBAM dla wyrobów objętych obowiązkiem raportowania, zaimportowanych na obszar celny UE w drugim kwartale 2024 r. Zgodnie z obowiązującymi zasadami raportowania, II kwartał 2024 r. będzie ostatnim okresem sprawozdawczym w którym możliwe jest stosowanie uproszczonych metod określania wielkości emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją importowanych towarów.

Rejestr przejściowy CBAM

Obowiązujący od października 2023 r. do grudnia 2025 r. okres przejściowy stosowania mechanizmu CBAM według założeń Komisji Europejskiej ma za zadanie przygotować przedsiębiorców do prawidłowej realizacji obowiązków w okresie docelowym, którego istotnym elementem będą finansowe rozliczenia emisji.

W okresie przejściowym obowiązki importerów towarów objętych mechanizmem CBAM ograniczają się do składania sprawozdań obejmujących towary przywiezione (dopuszczone do obrotu) w danym kwartale.

Ułatwienia w raportowaniu CBAM

Sprawozdania kwartalne mają być źródłem informacji o rzeczywistych emisjach gazów cieplarnianych związanych z produkcją importowanych towarów. Dla pierwszych sprawozdań składanych w okresie przejściowym przewidziane zostały pewne ułatwienia (elastyczności) możliwe do zastosowania w przypadkach kiedy importer nie może uzyskać informacji o rzeczywistej wartości emisji.

Najistotniejszym ułatwieniem w wypełnianiu sprawozdań jest możliwość stosowania do 31 lipca 2024 r. domyślnych wartości emisji opublikowanych przez KE. Wartości te przypisane do poszczególnych rodzajów wyrobów są możliwe do wyboru i zastosowania na formularzu sprawozdania. Ze względu na ograniczenie czasowe, sprawozdanie za II kw. 2024 r. jest ostatnim w którym powyższe ułatwienie może być zastosowane.

Więcej: CBAM, czyli graniczny podatek węglowy – co przedsiębiorcy powinni wiedzieć o nowych obowiązkach?

Ważny fragment

Począwszy od okresu sprawozdawczego obejmującego III kw. 2024 r. wypełnienie sprawozdania w rejestrze przejściowym CBAM nie będzie możliwe bez pozyskania informacji od nadawcy, eksportera lub producenta wyrobów.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Uzupełnienie i korekty sprawozdań CBAM

W dniu 31 lipca 2024 r. upływa również wydłużony termin składania korekt sprawozdań za dwa pierwsze okresy sprawozdawcze (IV kw. 2023 r. i I kw. 2024 r.).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłaszający może modyfikować złożone sprawozdanie w okresie do dwóch miesięcy od zakończenia odpowiedniego kwartału sprawozdawczego.

W początkowej fazie okresu przejściowego termin ten jest przedłużony i zgłaszający może korygować sprawozdania za pierwsze dwa okresy sprawozdawcze – do dnia upływu terminu na złożenie trzeciego sprawozdania, czyli do 31 lipca 2024 r.

Po upływie powyższych terminów skorygowanie sprawozdania możliwe jest tylko na uzasadniony wniosek zgłaszającego, za zgodą organu właściwego w zakresie CBAM.

Rejestr przejściowy CBAM w dalszym ciągu umożliwia również złożenie zaległych sprawozdań dla przedsiębiorców, którzy nie wykonali obowiązków sprawozdawczych w wyznaczonych terminach. W celu złożenia zaległych sprawozdań należy skorzystać z dostępnej w rejestrze opcji – „request delayed submission”.

Ważny fragment

Uzupełnienie zaległości jest istotne ze względu na przewidziane przepisami kary finansowe w wysokości od 10 do 50 euro za tonę niezgłoszonych emisji

Dobiega końca wstępny, wdrożeniowy etap okresu przejściowego CBAM dla którego Komisja Europejska przewidziała stosowanie ułatwień w raportowaniu i nieco ulgowego traktowania terminów do składania sprawozdań oraz ich modyfikacji. Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnili obowiązków sprawozdawczych CBAM lub złożyli sprawozdania w niepełnym zakresie do końca lipca 2024 r. mają szansę na nadrobienie zaległości.

 

Autor: Hubert Kuć, Supervisor, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.