Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Paweł Kaczmarek, doradca podatkowy w Zespole Doradztwa Podatkowego Grant Thornton zdobył 1. miejsce w kategorii „Akcyza” w XV edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

Paweł Kaczmarek posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie akcyzy i prawa celnego, które zdobywał m. in. pracując prawie dwadzieścia lat w administracji celnej. Reprezentował podatników przed sądem i zrealizował projekty o wielomilionowej wartości podatkowej.

Paweł uzyskał też precedensowe stanowisko w sprawie zużywania wyrobów zwolnionych od akcyzy. Dzięki temu istotnie zmniejszony został zakres obowiązków akcyzowych (w tym kontrolnych, ewidencyjnych), a co za tym idzie podatnik uzyskał wymierne oszczędności dotyczące działalności w zakresie wyrobów akcyzowych. Sprawa ta może mieć istotne znaczenie również dla innych przedsiębiorców.

Paweł wygrał również spór przed NSA w sprawie dotyczącej przedsiębiorstwa, które upadło na skutek – jak ocenił sąd – nieuprawnionego pozbawienia prawa do prowadzenia składu podatkowego. Rozstrzygnięcie to może być podstawą do ubiegania się przez podatnika o odszkodowanie od Skarbu Państwa.

W XV edycji Rankingu została wyróżniona także firma Grant Thornton, która utrzymała mocną, piątą pozycję wśród największych firm doradztwa podatkowego w Polsce w kategorii „Firmy duże”.