fbpx

Treść artykułu

Akcyza dotyczy działalności gospodarczej, która odnosi się do takich produktów jak paliwa, energia, alkohol czy wyroby tytoniowe. Przepisy akcyzowe określają zasady opodatkowania tych wyrobów oraz regulują organizację obrotu tymi wyrobami.

Przedsiębiorca prowadzący w tym zakresie działalność zobowiązany jest nie tylko prawidłowo i terminowo rozliczać należną akcyzę, ale musi jeszcze spełniać dodatkowe rygory w zakresie odpowiedniej organizacji tej działalności. Są to w szczególności następujące obowiązki:

 • uzyskanie zezwolenia akcyzowego i działanie zgodnie z jego wymogami,
 • stosowanie systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych,
 • złożenie i utrzymywanie zabezpieczenia akcyzowego,
 • założenie i prowadzenie wymaganych ewidencji,
 • określenie i aktualizowanie norm ubytków lub zużycia,
 • banderolowanie wyrobów akcyzowych,
 • spełnianie warunków dotyczących urzędowego sprawdzenia.

Grant Thornton proponuje następujące usługi w zakresie podatku akcyzowego:

 • bieżące doradztwo dotyczące przepisów akcyzowych,
 • sporządzanie opinii podatkowych,
 • merytoryczną i praktyczną pomoc w ubieganiu się o zezwolenia akcyzowe, w tym przygotowanie wniosków i pism,
 • wsparcie w działalności akcyzowej, w tym w prowadzeniu składu podatkowego,
 • reprezentowanie klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych, w tym sporządzanie wniosków i odwołań,
 • przygotowanie skarg do sądów administracyjnych, w tym reprezentowanie klientów przed tymi sądami,
 • analiza klasyfikacji taryfowej wyrobów na potrzeby akcyzy, w tym występowanie o uzyskanie wiążącej informacji akcyzowej w zakresie klasyfikacji (WIA),
 • występowanie o wydanie wiążących interpretacji podatkowych do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
 • audyty podatkowe w zakresie prawidłowości prowadzenia działalności akcyzowej.

[CZYTAJ: Produkcja płynów dezynfekujących w czasach COVID-19. Podatek akcyzowy i inne obowiązki]

Sprawdź czy przysługuje Ci zwrot akcyzy!

Inne artykuły z kategorii: Podatek akcyzowy Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane