Prawo celne

Skontaktuj się

Paweł Kaczmarek

Menedżer, Doradca Podatkowy

Skontaktuj się

Maciej Hadas

Partner, Doradca Podatkowy

Rejestracja przedsiębiorcy na potrzeby celne – uzyskanie numeru EORI

Rejestracja polega na złożeniu odpowiedniego formularza zawierającego dane identyfikujące przedsiębiorcę oraz uzyskaniu indywidualnego i niepowtarzalnego w UE numeru, którym przedsiębiorca jest zobowiązany posługiwać się w kontaktach z organami celnymi.

 • Kto musi uzyskać numer EORI?

  Jest to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który zamierza importować towary spoza UE lub je eksportować.

 • Kiedy dokonać rejestracji na potrzeby celne?

  Przed planowanym importem towarów do UE lub ich eksportem poza UE, w szczególności przed dokonywaniem formalności celnych.

 • Korzyści z rejestracji na potrzeby celne?

  Indywidualny i niepowtarzalny w UE numer, który pozwoli załatwiać formalności celne związane z importem i eksportem towarów oraz kontaktować się z organami celnymi.

Zakres wsparcia

 • Przygotowanie pełnomocnictwa do reprezentacji
 • Rejestracja podmiotu na platformie PUESC
 • Uzyskanie numeru EORI
Potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa celnego?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Obsługa wniosków celnych

Jest to wsparcie w zakresie uzyskiwania pozwoleń celnych, w szczególności gdy planowane jest stosowanie specjalnych procedur celnych (np. odprawy czasowej, uszlachetniania czynnego, biernego), prowadzenie składu celnego lub korzystanie z innych uprawnień oraz uproszczeń, na które wymagane jest pozwolenie.

 • Kiedy skorzystać z pomocy we wnioskach celnych?

  Ze wsparcia w przypadku wniosków celnych należy skorzystać przed planowanym zastosowaniem procedur specjalnych, prowadzeniem składu celnego lub skorzystaniem z uprawnień lub uproszczeń celnych, na których stosowanie wymagane jest pozwolenie.

 • Jakie są korzyści ze wsparcia we wnioskach celnych?

  Prawo do stosowania procedur specjalnych np. odprawy czasowej, uszlachetniania czynnego lub biernego oraz prawo do prowadzenia składu celnego, dzięki czemu możliwa jest korzystna współpraca z kontrahentami spoza UE. Z kolei dzięki uzyskaniu pozwoleń na stosowanie innych uprawnień lub uproszczeń celnych, współpraca taka będzie łatwiejsza.

Zakres wsparcia

Konsultacje w kwestii stosowania procedur celnych – po to, aby wybrać rozwiązania najkorzystniejsze i najlepiej dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy

 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków
 • Wsparcie w skompletowaniu niezbędnych dokumentów
 • Asysta w postępowaniu celnym
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy w kontaktach z organami celnymi
BLOG Akcyza i cło pod lupą

Zawiłości z obszaru akcyzy i cła zgłębia Paweł Kaczmarek, ekspert Grant Thornton

Czytaj na blogu

Wsparcie w kontrolach i postępowaniach celnych

Asystowanie w kontrolach i postępowaniach celnych, w tym reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami celnymi oraz sądami administracyjnymi.

 • Kto powinien skorzystać ze wsparcia w postępowaniach celnych?

  Przedsiębiorca, w stosunku do którego prowadzona jest kontrola celna, lub który jest stroną postępowania celnego.

 • Kiedy można skorzystać ze wsparcia w postępowaniach celnych?

  W przypadku rozpoczęcia przez organy celne kontroli lub postępowania celnego w stosunku do przedsiębiorcy, lub gdy pojawi się potrzeba skorygowania błędów w dokonanych już zgłoszeniach celnych.

 • Co można zyskać dzięki wsparciu w postępowaniach celnych?

  Ochrona praw i interesów przedsiębiorcy, w stosunku do którego prowadzona jest kontrola celna, lub który jest stroną postępowania celnego. Przedsiębiorca zminimalizuje ryzyko niekorzystnych dla siebie rozstrzygnięć organów celnych.

Zakres wsparcia

 • Przygotowanie strategii procesowej

  Strategia procesowa zostanie dostosowana do okoliczności konkretnej sprawy.

 • Sporządzanie pism procesowych

  W szczególności zastrzeżeń do protokołu kontroli celnej, wniosków dowodowych, zażaleń i odwołań.

 • Przygotowanie wniosków w przedmiocie sprostowania zgłoszeń celnych
 • Pomoc w zakresie uzyskania potwierdzenia eksportu towarów

  W sytuacji, gdy organ celny odmawia jego wydania.

 • Bieżące doradztwo

  Wsparcie w innych postępowaniach dotyczących prawa celnego i przepisów związanych z obrotem towarowym z zagranicą

Doradztwo i audyt w sprawach celnych

Celem doradztwa i audytu w sprawach celnych jest rozwiązanie problemów i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących stosowania przepisów celnych oraz innych przepisów odnoszących się do obrotu towarowego z krajami spoza UE. Wyniki audytu pozwolą na naprawienie ewentualnych nieprawidłowości oraz uniknięcie ich w przyszłości, dzięki czemu zminimalizowane zostanie ryzyko negatywnych konsekwencji ewentualnych kontroli celnych.

 • Czym jest doradztwo i audyt w sprawach celnych?

  Doradztwo i audyt w sprawach celnych polega na zidentyfikowaniu ewentualnych nieprawidłowości oraz ryzyk w prowadzonej działalności związanej z importem oraz eksportem towarów, w szczególności weryfikacji prawidłowości dokonywanych zgłoszeń oraz stosowania procedur celnych.

 • Kiedy przyda się doradztwo i audyt w sprawach celnych?

  Gdy planowane jest przeprowadzenie transakcji związanych z importem towarów do UE albo ich eksportem, lub gdy chcemy się upewnić, czy prawidłowo wywiązywaliśmy się z obowiązków celnych.

 • Korzyści z doradztwa i audytu w sprawach celnych?

  Dzięki doradztwu w sprawach celnych przedsiębiorca zyska pewność, że dokonywany przez niego obrót towarami z krajami spoza UE, będzie zgodny z przepisami celnymi.

Zakres wsparcia

 • Przygotowanie wyjaśnień i opinii w zakresie stosowania przepisów celnych

  W tym dotyczących wartości celnej, pochodzenia towarów, procedur celnych oraz ograniczeń w obrocie towarowym z krajami spoza UE

 • Opracowanie rozwiązań dotyczących działalności w zakresie importu i eksportu towarów

  Przygotowanie optymalnych i zgodnych z przepisami prawa celnego rozwiązań dotyczących prowadzonej, jak i planowanej działalności w zakresie importu i eksportu towarów.

 • Przeprowadzenie audytu celnego

  Obejmuje przegląd stosowanych procedur celnych oraz dokumentów dotyczących importu i eksportu towarów.

Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

CBAM

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, czyli tzw. CBAM, jest to narzędzie, którego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, przewidziane przez rozporządzenie (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. Wprowadzenie kluczowych regulacji wynikających z tego rozporządzenia, poprzedzone zostało okresem przejściowym trwającym od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym realizowane mają być obowiązki sprawozdawcze. Najbliższy termin złożenia pierwszego takiego sprawozdania to już 31 stycznia 2024 r.

 • Na kim ciążą obowiązki CBAM?

  Obowiązki CBAM dotyczą każdego importera, który w danym kwartale roku kalendarzowego, dokonał przywozu określnych towarów, np. cementu, nawozów czy stali.

 • Kiedy należy wykonywać obowiązki CBAM?

  Obowiązki CEBAM należy wypełnić nie później niż jeden miesiąc po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Zakres wsparcia

 • Przygotowanie importera do realizacji obowiązków sprawozdawczych

  W tym rejestracja na potrzeby CBAM.

 • Sporządzanie i składanie w imieniu importera kwartalnych sprawozdań

  Dokumenty muszą zawierać m. in. tzw. rzeczywisty całkowity poziom emisji wbudowanych.

ARTYKUŁ CBAM, czyli graniczny podatek węglowy

Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć o nowych obowiązkach? Jakie są etapy wdrożenia CBAM? Jakie są obowiązki firm w okresie przejściowym oraz pełnego wdrożenia CBAM? Jakie są kary i sankcje?

Czytaj

Dlaczego Grant Thornton?

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Prawo celne

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Usługi Grant Thornton z obszaru: Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów