W związku z kończącym się rokiem obrachunkowym zgromadzenia wspólników wielu firm, które osiągnęły zysk, może podjąć uchwały o wypłatach dywidend. Czasem może wiązać się to z koniecznością nabycia usług doradczych, pocztowych czy usług domów maklerskich.

Większość nabywanych usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeśli spółka ponosi je w związku z planowaną wypłatą dywidendy nie będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jaki zawarty jest w fakturach dokumentujących wykonanie tych usług. Uznał tak WSA w Łodzi, w wyroku z 13 marca 2014 r., o sygn. I SA/Łd 97/14.

Sąd podtrzymał w tej mierze niekorzystne dla podatnika stanowisko organów podatkowych.

Zdaniem WSA dywidenda nie ma wpływu (bezpośredniego ani pośredniego) na cenę towaru i świadczonych przez spółkę usług, a tym samym na jej obrót. Skutkiem tego usługi związane z jej wypłatą nie mogą być uznane za wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

 

Sąd wyjaśnił, że wypłata dywidendy nie jest celem prowadzenia działalności gospodarczej, a jedynie formą dystrybucji efektów jej prowadzenia. Wypłata dywidendy nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT,  tym samym więc nabycie usług z tym związanych nie daje prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.

WSA w Łodzi odmówił prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług doradczych w zakresie wypłaty dywidendy, świadczonych przez dom maklerski oraz usług kurierskich i pocztowych. Wyrok nie jest prawomocny.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług związanych z wypłatą dywidendy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.