Dla wielu podmiotów, podatników podatku dochodowego od osób prawnych, nieuchronnie zbliża się termin do rozliczenia podatku CIT. Jak wynika z obserwacji Grant Thornton, zawsze przy rozliczeniu pojawiają się wątpliwości, czy wszystkie zdarzenia zostały ujęte zgodnie z obecnym stanowiskiem organów podatkowych. Dlaczego organów, a nie Ustawy CIT? Bo tak to już jest w naszej rzeczywistości, że przepisy prawa swoje a zdanie osób kontrolujących rozliczenia podatkowe swoje.

Trudno więc często podjąć decyzję, co do kwalifikacji przychodów i kosztów, jeżeli nie wiadomo, czy za jakiś czas ocena organów podatkowych może być odmienna od obecnej linii orzeczniczej. Najczęstsze problemy, jakie pojawiają się przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczą przed wszystkim:

 1. Kwalifikacji nietypowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 2. Ujęcia kosztów do właściwego okresu.
 3. Momentu rozpoznania przychodów, w szczególności przy niestandardowych operacjach lub tzw. usługach ciągłych.
 4. Ujęcia korekt przychodów czy kosztów, w tym dotyczących bonusów i rabatów.
 5. Rozliczenia kosztów przy usługach rozliczanych dla celów bilansowych jako kontrakty długoterminowe.
 6. Kwalifikacji wydatków na remont/ulepszenie środków trwałych.
 7. Identyfikacji wydatków na nabycie praw autorskich lub innych wartości niematerialnych i prawnych.
 8. Identyfikacji obowiązku w podatku u źródła.
 9. Rozliczenia różnic kursowych.
 10. Odsetek od pożyczek/kredytów udzielonych przez podmioty powiązane.
 11. Rozliczeń pomiędzy jednostkami powiązanymi.

Powyżej podane przykłady to tylko mała lista zagadnień, nad którymi trzeba się jeszcze raz pochylić, ostatecznie deklarując przychody i koszty. Błąd może często drogo kosztować (odsetki; odpowiedzialność karno-skarbowa).

 

Warto więc wygospodarować trochę czasu, aby jeszcze raz przejrzeć wcześniej stosowane zasady, sprawdzić, czy aby nie występują ryzyka, dla wcześniejszych kwalifikacji danych zdarzeń, ze względu na obecną linię orzeczniczą.

A może jak w znanym teleturnieju, warto skorzystać z kół ratunkowych: pół na pół (np. rzut monetą), podpowiedź publiczności (ogólnie dostępny dr Google) lub zadzwonić do przyjaciela (np. Grant Thornton). Zerknij poniżej, jak możemy pomóc:

 

 

Pobierz PDF→

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie CIT za 2017 – 11 najczęstszych problemów

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.