fbpx

Treść artykułu

Przedsiębiorcy postulują przesunięcie terminu o minimum 3 miesiące. Co na to resort finansów?

W pierwszej połowie czerwca 2020 r. (dokument jest datowany na 9 czerwca br.) do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (KBiFP) wpłynęło pismo z przedstawieniem stanowiska Konfederacji Lewiatan w sprawie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pracodawcy zwrócili się w nim z prośbą o przedłużenie okresu przejściowego o kolejne 3 miesiące, czyli z 13 lipca br. na 13 października br.

Ważny fragment

Przypomnijmy: Pierwotnie termin zgłoszenia w CRBR spółek, które zostały zarejestrowane w KRS przed 13 października 2019 r. miał upłynąć 13 kwietnia 2020 r. Na skutek epidemii koronawirusa termin ten został wydłużony do 13 lipca 2020 r.

Postulaty za dalszym wydłużeniem terminu

Wnioskodawcy uzasadnili swoją prośbę skierowaną do KBiFP argumentem, że zmiana ta nie będzie mieć negatywnego wpływu na funkcjonowanie krajowego systemu przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Ich zdaniem zagrożenie epidemiologiczne nadal jest bardzo istotne, stąd autorzy pisma utrzymują, że załatwienie formalności związanych z uzyskaniem dokumentów lub podpisu elektronicznego w obecnej sytuacji może być niemożliwe lub przynamniej utrudnione.

„Mając na uwadze, iż regulacje prawne powinny nadążać za dynamicznie zmieniającą się sytuacją, proponujemy przedłużenie wyżej wskazanego terminu o kolejne 3 miesiące. Wskazana zmiana powinna zostać dokonana w naszej ocenie w przedstawionej Senatowi ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.” – zaapelowali wnioskodawcy z Konfederacji.

Stanowisko MF najwyraźniej niewzruszone

Choć do mediów nie przedostała się informacja zwrotna dotycząca omawianego wniosku Konfederacji, raczej nie należy się już spodziewać pozytywnej odpowiedzi ze strony Ministerstwa Finansów na propozycję dalszego wydłużenia terminu. Powody są trzy:

  • 10 czerwca br. na stronie resortu finansów pojawił się komunikat przypominający podatnikom o konieczności dokonania zgłoszenia do CRBR w aktualnym terminie, tj. do 13 lipca br.;
  • uchwalona w miniony piątek przez Sejm Tarcza 4.0 nie wydłuża terminu zgłoszenia do CRBR poza bieżący termin;
  • w polityce (podobnie jak np. w negocjacjach czy dyplomacji) brak informacji zwrotnej też jest informacją.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Kluczowe informacje o CRBR

CRBR jest to system teleinformatyczny gromadzący i przetwarzający informacje o beneficjentach rzeczywistych.

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna (osoby fizyczne) sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad danym podmiotem poprzez posiadane uprawnienia wynikające z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające m.in. wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania, które podejmuje spółka. Do CRBR mają obowiązek zgłosić się wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS, z wyjątkiem spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych.

CRBR został utworzony w celu zapobieganiu zarówno praniu brudnych pieniędzy jak i zmniejszeniu ryzyka terroryzmu. Za niezgłoszenie do rejestru grożą kary do 1 mln PLN.

Podstawą funkcjonowania CRBR jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która implementuje przepisy IV dyrektywy AML.

Kto musi się zgłosić do CRBR?

Zobowiązanymi do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych są:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki proste spółki akcyjne,
  • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Obowiązek ten nie dotyczy spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w KRS i prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału.

Zgłoszenie do CRBR jest bezpłatne. Należy go dokonać elektronicznie poprzez portal podatkowy na stronie rejestru CRBR.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane