fbpx

Treść artykułu

Pracownicy wyznań innych niż rzymskokatolickie często nie zdają sobie sprawy z tego, że zgodnie z polskimi regulacjami mają prawo do dni wolnych podczas swoich świąt religijnych.

Dni ustawowo wolne od pracy

Osoby innego wyznania, niż katolickie, nie mają w Polsce zagwarantowanych dodatkowych wolnych dni od pracy w wypadające dla nich święta. Dni ustawowo wolne od pracy są takie same dla wszystkich pracujących w Polsce – określają je przepisy ustawy o dniach wolnych od pracy.

Pracownicy innych wyznań mogą ubiegać się o dzień wolny w obchodzone przez nich święto. Muszą się jednak liczyć z tym, że będą musieli go w jakiś sposób odpracować, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowe wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Jak pracownik innego wyznania może uzyskać dzień wolny w święto?

Ważny fragment

Aby uzyskać dzień wolny w obchodzone przez siebie święto, pracownik musi złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia co najmniej 7 dni przed tym świętem. Pracodawca ma wtedy obowiązek udzielić mu dnia wolnego w tym terminie.

Co więcej, najpóźniej 3 dni przed udzielonym dniem wolnym pracodawca musi poinformować pracownika o zasadach odpracowania takiego dnia. W przypadku, kiedy pracownik nie zdąży złożyć wniosku z 7-dniowym wyprzedzeniem, pracodawca może – ale nie musi – udzielić mu dnia wolnego.

Jeśli święta religijne pracownika wypadają cyklicznie, powinien ustalić z pracodawcą indywidualny rozkład czasu pracy, który będzie go zwalniał z konieczności składania każdorazowo wniosku o udzielenie dnia wolnego.

Prawo wolności wyznania

Polskie prawo zapewnia każdemu obywatelowi wolność wyznania. Zgodnie z art. 42 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, osoby stanowiące mniejszość religijną mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia uznawanych przez nie świąt religijnych. Zwolnienie to może być udzielone pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia.

AUTOR: Marta Koczerska, Asystentka The Center of Excellence, Outsourcing kadr i płac

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane