Ministerstwo Finansów przygotowuje urzędników i podatników do elektronicznych kontroli skarbowych. Dane do kontroli podatnicy będą zobowiązani przesyłać w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. 

Ministerstwo opublikowało struktury logiczne do takiego pliku (struktury JPK) oraz udzieliło odpowiedzi na pytania podatników. Niestety, nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiane (odpowiedzi MF).

Wprowadzenie obowiązku przekazywania danych w formie ustandaryzowanego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) to działania organów skarbowych zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego.

Elektroniczne monitorowanie działania podatników

JPK umożliwi elektroniczne monitorowanie działania podatników i stanowić będzie nowe narzędzie komunikacji z podatnikami.

Ministerstwo przewiduje następujący efekt:

  • skrócenie czasu kontroli,
  • szybsza, automatyczna weryfikacja danych przez urzędników,
  • obniżenie kosztów kontroli,
  • sprawniejsze i skuteczniejsze ustalanie nieprawidłowości,
  • przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania, w szczególności w zakresie wyłudzeń VAT, karuzel podatkowych i przerzucania dochodów do rajów podatkowych.

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Grant Thornton

Termin wprowadzenia JPK

Obowiązek przekazywania danych w formie JPK zacznie obowiązywać od lipca 2016 r., ale w tym terminie obejmie  wyłącznie duże firmy, czyli takie, które zatrudniają powyżej 250 osób lub mają obrót powyżej 50 mln euro (ewentualnie sumę aktywów na poziomie 43 mln euro). Na temat podmiotów objętych JPK ekspert Grant Thornton wypowiada się w artykule opublikowanym w Dziennik Gazeta Prawna

Średni i mali podatnicy (w tym również osoby fizyczne) będę zobligowani do przesyłania danych w formie JPK od lipca 2018 r.

Przygotowanie się do nowych wymogów w zakresie przekazywania danych organom podatkowym w wielu przypadkach oznacza potrzebę implementacji zmian w systemach informatycznych i bazach danych. Dostawcy popularnych systemów deklarują, iż będą gotowi w ustawowych terminach do dostarczenia swoim klientom aktualizacji systemów czy nakładek umożliwiających generowanie JPK.

Ale nawet w takich przypadkach to każdy z podatników indywidualnie musi zweryfikować, czy ewidencjonuje dane wymagane przez JPK i dokonać koniecznych zmian w obiegu dokumentów, polityce podatkowej i zasadach księgowania obowiązujących w firmie.

Nowy wymiar kontroli skarbowych

(.pdf, Rozmiar: 266,28 KB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie E-kontrole skarbowe jeszcze w tym roku

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.