Od 1 czerwca 2017 r. składanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS, przeglądanie akt rejestrowych oraz korespondencja na linii sąd rejestrowy-wnioskodawca będą odbywały się drogą elektroniczną. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, zakładający przedmiotowe zmiany, trafił już do uzgodnień międzyresortowych.

Istota nowych rozwiązań

Obecnie postępowania rejestrowe pochłaniają wiele czasu i pracy zarówno stronom, jak i pracownikom sądów. Obieg korespondencji trwa czasem nawet kilka tygodni, a uzyskanie informacji o statusie wniosku wiąże się z koniecznością kontaktu telefonicznego, a nawet osobistego stawiennictwa strony. Elektronizacja postępowania rejestrowego niewątpliwie przyczyni się do przyspieszenia wydania przez sąd rejestrowy rozstrzygnięcia.

Obowiązek składania e-wniosków

Każdy z podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS będzie zobowiązany do założenia konta w systemie teleinformatycznym. Konto zostanie wyposażone w unikatowy identyfikator, powiązany z numerem KRS podmiotu.

Za pośrednictwem swojego konta, podmiot będzie zobowiązany do składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu. Złożenie e-wniosku będzie łatwiejsze niż wypełnienie papierowych formularzy, bowiem system teleinformatyczny będzie wspierał poprawność wypełnienia formularza, co pozwoli zmniejszyć odsetek wniosków podlegających zwrotowi ze względu na ich braki formalne.

Korespondencja na linii sąd-wnioskodawca

Szybsza też będzie wymiana informacji pomiędzy sądem rejestrowym a wnioskodawcą. Wszelkie orzeczenia i pisma procesowe będą doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Strona nie będzie musiała oczekiwać na przesyłkę z sądu, bowiem będzie mogła samodzielnie sprawdzić na swoim koncie, czy sąd wydał już orzeczenie. Strona będzie miała również możliwość uzupełnienia braków wniosku w toczącym się postepowaniu z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Dodatkowym ułatwieniem w relacji z sądem będzie usługa newsletter pozwalająca na automatyczne przesyłanie powiadomień o umieszczonych na koncie wnioskodawcy dokumentach sądowych.

Akta rejestrowe w formie elektronicznej

Aktualnie, aby zapoznać się z aktami rejestrowymi spółki, konieczne jest ich zamówienie z kilkudniowym wyprzedzeniem. W związku z tym proponuje się, aby akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców były prowadzone i udostępniane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z treścią akt rejestrowych praktycznie z każdego miejsca, bez ograniczeń czasowych i potrzeby osobistego stawiennictwa we właściwym sądzie rejestrowym.

Elektroniczne wypisy aktów notarialnych

Aby ułatwić wnioskodawcom składanie dokumentów sporządzonych w formie aktu notarialnego, utworzone zostanie Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego podlegającego zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS, notariusz umieści elektroniczny wypis tego aktu w Repozytorium. Tym samym, jeżeli wnioskodawca będzie chciał dołączyć akt notarialny do wniosku, będzie musiał wprowadzić jedynie numer danego aktu, który automatycznie zostanie pobrany z Repozytorium i następnie dołączony do wniosku.

Proponowane rozwiązania odciążą zarówno pracowników sądów jak i strony, przyczyniając się również do zwiększenia wiarygodności i dostępności informacji ujawnianych w rejestrze przedsiębiorców KRS. Więcej informacji w Internecie to szerszy dostęp do danych przedsiębiorców, a także większe gwarancje dla kontrahentów, wzmacniające bezpieczeństwo i pewność obrotu.

AUTOR: Adrianna Roloff, Asystent, Kancelaria Prawna

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Elektroniczny rejestr przedsiębiorców KRS już za pół roku

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.