Organy podatkowe twierdzą, że dla prawa do odliczenia 100% podatku VAT od faktur dotyczących napraw i konserwacji samochodów używanych przez pracowników nie ma znaczenia dokonanie płatności przez pracownika za prywatne użytkowanie samochodu na podstawie wystawionej przez pracodawcę faktury. 

Rozstrzygnięcia, w jakiej wysokości należy dokonać odliczenia podatku VAT od nabywanych usług napraw i konserwacji samochodów używanych do celów mieszanych, jeśli pracownik użytkujący samochód dokonuje zapłaty za prywatne użytkowanie samochodu, dokonał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 23 września 2014 r., nr IPTPP4/443-447/14-4/MK.

W opinii organu nie ma znaczenia dla prawa do odliczenia podatku w 100% od zakupu tego typu usług fakt pobierania od pracowników zapłaty za użytkowanie samochodów służbowych do celów prywatnych.

Zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 86a ust. 4 pkt 1 Ustawy VAT podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zwartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z pojazdami samochodowymi w sytuacji, gdy pojazdy te są wykorzystywane do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wskazuje organ „fakt wykorzystywania pojazdów wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu. (…)Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych.”

Niemniej jednak, co podkreśla organ, możliwość użytkowania samochodu służbowego przez pracownika poza jego godzinami wynikająca z umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie, zawierająca klauzulę dotyczącą zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę za używanie samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, wskazuje, że w tych okolicznościach samochody nie są wykorzystywane wyłącznie w celach działalności gospodarczej.

„Takie wykorzystywanie samochodu – pomimo odpłatności ze strony pracownika – uniemożliwia ustalenie stosownych procedur użytkowania tego pojazdu, które wykluczałyby jego potencjalne użycie do celów prywatnych. Możliwy bowiem jest np. dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i odwrotnie samochodem służbowym. Nie sposób też jednoznacznie stwierdzić, czy określony przejazd pracownika odbywa się jeszcze w ramach wykonywania obowiązków służbowych, czy też ma miejsce po godzinach pracy. Taki sposób wykorzystywania samochodu nie daje prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na naprawę i konserwację. Zatem w tej sytuacji Wnioskodawcy przysługuje ograniczone do 50 % prawo odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami na naprawę i konserwację tego pojazdu.”

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.