Od kilku lat Project Management Institute – jedna z wiodących organizacji zajmujących się krzewieniem zarządzania projektami na świecie – prowadzi badania poziomu wynagrodzeń Project Managerów. W styczniu 2018 roku opublikowała już 10 edycję raportu pt. Earning Power: Project Management Salary Survey, 10th edition.  

W roku 2017 w badaniu udział wzięło ponad 30,000 Project Managerów z 29 krajów. Od 2015 roku w badaniu tym uczestniczą również PM-owie z Polski. W 2017 roku ankietowanych w Polsce było już prawie 500.

Porównując wyniki z kilku ostatnich lat, obserwujemy, iż deklarowana przez Project Managerów sytuacja płacowa jest bardzo stabilna. O tym, iż jest to zawód, na który popyt na rynku nie słabnie, świadczy również to, że rok do roku coraz więcej respondentów bierze udział w badaniu, a mediana poziomu wynagrodzeń w większości krajów stale rośnie.

Co ciekawego możemy wywnioskować z badania?

Po pierwsze: Pensja PM-ów wzrasta rok do roku

W porównaniu do 2016 roku, w 2017 roczna pensja PM-a w Polsce wzrosła o ponad 4 tys. zł. Choć stanowi to jedynie ok. 4%, PM-owie nie powinni mieć powodu do zmartwień. Połowa badanych Project Managerów zarabia ponad 12 tys. zł brutto miesięcznie (wynagrodzenie wraz z bonusami), a tendencja ta jest nadal rosnąca. W Polsce mamy jeszcze większe powody do radości, gdyż dane statystyczne mówią, że w innych krajach europejskich, takich jak np. Wielka Brytania, Włochy czy Francja, zaobserwowano spadki poziomu wynagrodzeń – od -2% do -4%, w 2017 roku w porównaniu do 2016. Oczywiście, przeciętne wynagrodzenia PM-ów w tych krajach są wyższe niż w Polsce (zobacz wykres poniżej), dlatego takie wyniki mogą, równie dobrze, wynikać z różnic w samej liczbie i strukturze respondentów, albo mieścić się w zakresie błędu statystycznego.

Wykres 1. Mediana deklarowanych miesięcznych wynagrodzeń Project Managerów (pensje wraz z bonusami) w wybranych krajach (w przeliczeniu na PLN) – porównanie poziomów w 2016 i 2017 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu „Earning Power: Project Management Salary Survey, 9th Edition”, styczeń 2017 oraz „Earning Power: Project Management Salary Survey, 10th Edition”, styczeń 2018; Project Management Institute (www.pmi.org).

 

Po drugie: CERTYFIKOWANI PMowie zarabiają więcej

Porównując wynagrodzenia w kilku europejskich krajach, okazuje się, że to właśnie w Polsce jest największa różnica pomiędzy wynagrodzeniami PM-ów „certyfikowanych” i tych „niecertyfikowanych”. PM z certyfikatem może zarobić nawet o 32% więcej niż jego kolega, który nie zainwestował w potwierdzenie swoich kompetencji. 32% to różnica 3070 zł miesięcznie, co oznacza, że zwrot z inwestycji w kurs certyfikacyjny (zobacz PROMOCJA WIOSENNA na kursy IPMA) może nastąpić już po 1 miesiącu. Natomiast już po dwóch miesiącach, zwraca się kurs certyfikacyjny oraz koszt egzaminu na podstawowym poziomie certyfikacji (np. w podejściu certyfikacyjnym wg standardu International Project Management Association)

Wykres 2. Mediana deklarowanych miesięcznych wynagrodzeń Project Managerów (pensje wraz z bonusami) w wybranych krajach (w przeliczeniu na PLN) w 2017 r. – porównanie poziomów dla PM-ów posiadający certyfikat oraz dla PM-ów niecertyfikowanych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu Earning Power: Project Management Salary Survey, 10th Edition, styczeń 2018 Project Management Institute (www.pmi.org)

Po trzecie: Istnieją różnice w płacach pomiędzy kobietami a mężczyznami

W Polsce w 2017 r panie PM-ki zarabiały średnio o 27% mniej niż panowie. Różnice mogą wynikać częściowo z tego, iż znacząca większość respondentów, którzy wzięli udział w badaniu to mężczyźni (76%). Jednak w tym obszarze nadal, nie tylko w naszym kraju, mamy sporo do zrobienia.

Wykres 3. Mediana deklarowanych miesięcznych wynagrodzeń Project Managerów (pensje wraz z bonusami) w zł w 2017 r. – porównanie poziomów wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu Earning Power: Project Management Salary Survey, 10th Edition, Project Management Institute (www.pmi.org), styczeń 2018

Po czwarte: Mniejsze zarobki deklarują PM-owie, którzy intensywniej niż inni uczestniczą w szkoleniach

To oczywiście na pierwszy rzut oka może wydawać się niezrozumiałe, jednak wytłumaczenie jest raczej proste – polskie firmy najwięcej i najczęściej inwestują w szkolenie młodszych Project Managerów, zapewniając możliwość uzyskania certyfikacji na podstawowym poziomie. Stąd udział w większej liczbie szkoleń rocznie deklarują PM-owie, którzy obejmują niższe stanowiska w hierarchii ścieżki awansu zawodowego (np. Specjaliści ds. zarządzania projektami, a nie Program czy Portfolio Managerowie). Ci, którzy rocznie uczestniczą w więcej niż 10 dniach szkoleń, zarabiają średnio o 6% mniej niż osoby, które deklarują udział w szkoleniach na poziomie mniej niż 5 dni rocznie.

Oczywiste jest bowiem również to, że im wyżej w hierarchii pozycji zawodowej PM-a, tym większe znaczenie zyskuje doświadczenie w realizacji coraz bardziej złożonych projektów.

Wykres 4. Mediana deklarowanych miesięcznych wynagrodzeń Project Managerów (pensje wraz z bonusami) w zł w 2017 r. – porównanie poziomów wynagrodzeń w zależności od deklarowanego uczestnictwa w szkoleniach.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu Earning Power: Project Management Salary Survey, 10th Edition, Project Management Institute (www.pmi.org), styczeń 2018 (www.pmi.org)

Wnioski z prowadzonych badań są jasne – zawód Project Managera cały czas zyskuje na znaczeniu, co przekłada się na SYSTEMATYCZNE WZROSTY ICH WYNAGRODZEŃ. Project Managerowie, którzy chcą zarabiać więcej powinni INWESTOWAĆ W SWÓJ ROZWÓJ, który prowadzi do uzyskiwania potwierdzeń posiadanych kwalifikacji. Mogą to uczynić, wybierając jedną lub kilka dostępnych na polskim rynku certyfikacji, w tym również kurs certyfikacyjny IPMA 4-L-C Grant Thornton.

KURS – przygotowanie do certyfikacji PROJECT MANAGERÓW (IPMA 4-L-C), teraz do 40% taniej.

 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jesteś certyfikowanym Project Managerem - zarabiasz więcej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.