Zasady wypłaty świadczenia urlopowego reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.). Z ustawy wynika, że świadczenie urlopowe wypłacają pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodnie z przepisami ustawy pracodawca, który nie planuje wypłacać świadczeń urlopowych powinien do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego poinformować pracowników o niewypłacaniu świadczeń urlopowych.  Pracodawca spełniający  warunki związane z zatrudnieniem  ( mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty), który nie zrezygnował z wypłaty świadczenia urlopowego w sposób przewidziany ustawą (wskazany powyżej)  zobowiązany jest świadczenie urlopowe pracownikom wypłacać.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Zasady wypłaty świadczeń urlopowych:

  • świadczenie przysługuje tylko pracownikom;
  • świadczenie przysługuje pracownikowi, który przez co najmniej 14 kolejnych dni roku kalendarzowego korzysta z wypoczynku ( w okres wypoczynku wliczają się weekendy czy dni wolne od pracy – ważny jest 14 dniowy wypoczynek – nie ilość dni urlopu);
  • świadczenie ma charakter roszczeniowy;
  • wypłaty świadczenie nie można uzależniać od stażu pracy czy sytuacji materialnej i rodzinnej pracownika ale jego wysokość jest uzależniona od wymiaru czasu pracy;
  • kwota wypłacanego pracownikom świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika – w 2013 roku zatrudnionemu w tzw. normalnych warunkach pracy na pełen etat przysługuje 1093,93 zł;
  • świadczenie urlopowe jest przychodem ze stosunku pracy i jest opodatkowane w momencie postawienia do dyspozycji pracownika;
  • świadczenie urlopowe nie stanowi podstawy wymiaru składek na ZUS (do wysokości odpisu podstawowego – jeżeli pracodawca wypłaciłby wyższe świadczenia urlopowe – nadwyżka poza wskazaną w przepisach kwotę – powinna być ozusowana);
  • świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy (stanowią koszty podatkowe).

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kiedy i na jakich zasadach wypłacamy świadczenie urlopowe?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.