fbpx

Treść artykułu

Miniony weekend wiązał się z dwiema datami istotnymi z punktu widzenia ochrony danych osobowych – rocznicą stosowania nowych przepisów o RODO oraz ich praktycznym zastosowaniem w ogniu eurowyborów. Co przyniosło ostatnich 12 miesięcy oraz jak sobie poradziliśmy podczas głosowania na kandydatów do Parlamentu Europejskiego?

Pierwszy rok stosowania RODO przyniósł szereg praktycznych zmian. Oto kilka przykładów:

  1. Zmiany w ponad 160 aktach prawnych. Na tzw. ustawę sektorową czekaliśmy długo, bo niemal rok. Zmiany wprowadzone do wielu ustaw okazały się przydatne i potrzebne, jednak nadal wiele kwestii pozostaje nieuregulowanych i wymaga dookreślenia.
  2. Dwie kary finansowe za łamanie zasad ochrony danych osobowych w Polsce. W pierwszym roku stosowania RODO krajowy organ nadzorczy był stosunkowo łaskawy. Wiązało się to zapewne z okresem dostosowawczym, adaptującym funkcjonowanie UODO do nowych przepisów. Z drugiej strony z większą aktywnością szkoleniową, nastawioną na wzrost świadomości zagadnienia wśród społeczeństwa. Nie oznacza to jednak, że były to jedynie dwa postępowania przed UODO. Spraw tego typu jest znacznie więcej, a częściowo można się z nimi zapoznać poprzez stronę UODO w zakładce: Decyzje Prezesa UODO.
  3. Prawie 10 tysięcy skarg do UODO. Niewątpliwą zaletą RODO jest wzrost świadomości i znaczenia ochrony danych osobowych. Przykładamy coraz większą uwagę do tego kto, w jakim celu, w jaki sposób i dlaczego przetwarza nasze dane osobowe.
  4. Ochrona praw pracownika. RODO przyczyniło się do uregulowania kwestii monitoringu w obrębie stosunku pracy. Jeszcze nie tak dawno notorycznie naruszano prywatność zatrudnionych, nie informując ich np. o monitoringu aut służbowych systemem GPS czy o monitoringu w sieci. Zmiany w Kodeksie pracy, jak i wzrost świadomości powodują, że sytuacje te stają się coraz rzadsze.
  5. Ograniczenie inwigilacji stosowanej przez światowych gigantów. Organy nadzorcze krajów europejskich przykładają wagę do naruszeń prywatności stosowanych np. przez Google. Zapewne w kolejnych miesiącach zaobserwujemy wiele innych postępowań związanych z działaniem tego światowego giganta.

Sprawdź Ochrona danych osobowych (RODO) Grant Thornton

W przededniu zmian

Po roku od wejścia w życie nowych przepisów o RODO można przyjąć, że RODO-panika dobiegła końca. Rzadziej spotykamy też RODO-absurdy, takie jak nieodczytywanie listy obecności w szkołach, czy nadawanie pseudonimów pacjentom w szpitalach. Uczymy się korzystać z RODO, uczymy się korzystać z obowiązku informacyjnego realizowanego wobec nas przez administratorów danych osobowych. Dostrzegamy rosnącą ochronę naszej prywatności, ponieważ administratorzy ograniczają grono odbiorców naszych danych i lepiej je zabezpieczają. Stoimy w przededniu kolejnych zmian, związanych z nową obsadą stanowiska prezesa UODO po roku od wejścia nowych przepisów. Oby przyniosła korzystne rozwiązania.

Wyborcze wyzwania dla urzędników

Miniona niedziela wyborcza wiązała się z możliwością głosowania na kandydatów do Europejskiego Parlamentu. Z punktu widzenia podmiotów przetwarzających dane wyborców oznaczała szereg wyzwań. Już w ubiegłym roku prezes UODO w swoim piśmie z 14 września ukrócił błędną praktykę wzajemnego powierzenia danych osobowych między Krajowym Biurem Wyborczym, a jednostkami samorządu terytorialnego. Wskazał jednoznacznie, że podmiotom tym przysługuje status administratora danych. To pokazuje, że nawet jednostki sektora publicznego mają problemy w określeniu swojej roli w procesie przetwarzania danych osobowych. Jest to także kolejny dowód, że UODO powinno zastanowić się nad opublikowaniem wytycznych dla zawierania umów powierzenia danych osobowych.

Newsletter "Alerty RODO" - nie daj się zaskoczyć!

Wskazówki UODO dla wyborców

Kluczową sprawą interesującą wyborców jest zapewne faktyczna możliwość ochrony ich danych osobowych w kontekście udziału w głosowaniu. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na poniższe wskazówki UODO adresowane do wyborców:

  1. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i żądania ograniczenia przetwarzania.
  2. Przed odebraniem karty do głosowania obwodowej komisji wyborczej musisz okazać dokument umożliwiający stwierdzenie Twojej tożsamości.
  3. Przy podpisywaniu odbioru karty do głosowania powinieneś mieć dostęp jedynie do swoich danych zawartych w spisie wyborców.
  4. Mężowie zaufania ani żadne inne osoby nie mogą rejestrować przebiegu głosowania przy pomocy kamer.
  5. Masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu, jeżeli w toku kampanii wyborczej naruszono Twoje prawa określone w RODO.

Głosowania w praktyce

Obserwując zeszłoniedzielne wybory można stwierdzić, że w naszym kraju wciąż pokutują pewne archaizmy, które obniżają ochronę prywatności wyborców. Można było w nich zaobserwować na przykład widoczne listy osób głosujących, które często nieudolnie były przysłaniane tekturowymi formatkami przez członków komisji. Pojawiały się przypadki, w których członkowie komisji zapominali wylegitymować wyborcę pobierającego kartę do głosowania. To pokazuje, że nie wszystkie komisje zastosowały się do 5 wskazówek, które UODO publikowało na swojej stronie internetowej. Miejmy nadzieję, że na jesieni będzie lepiej, a komisje wyciągną wnioski ze swoich błędów.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Ochrona danych osobowych (RODO) Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Ochrona danych osobowych (RODO)

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane