Od 1 sierpnia 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego rusza nabór wniosków dla Działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem swojej aktywności na rynkach zagranicznych oraz nawiązaniem nowych kontaktów gospodarczych, już niedługo będą mogli starać się o środki na te cele. Będzie to kontynuacja działań podejmowanych latach 2007 – 2013, kiedy to konkursy o dofinansowanie działań promujących przedsiębiorstwa w wymianie międzynarodowym cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Wartość zakładanego wskaźnika realizacji projektów w tym zakresie w 2015 r. wyniosła 162,5%. Największą popularnością wśród przedsiębiorców cieszył się przede wszystkim udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych (Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WZ 2015 r.)

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2016 r. przedsiębiorstwa z sektora MŚP z obszaru województwa zachodniopomorskiego będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów zakładających kooperację, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, a także ubiegać się o środki na działania wspomagające ekspansję na rynki zagraniczne. Działania podlegające dofinansowania, to m.in.: udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, doradztwo w zakresie strategii działań marketingowych, udział w misjach gospodarczych, uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.

W ramach dofinansowania unijnego z dotacji możliwe jest pokrycie nawet 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

AUTOR: Marta Niespodzińska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.