W wielu przedsiębiorstwach zbliża się koniec roku finansowego. Spółki prowadzące transakcje z podmiotami powiązanymi i wynikające z nich rozliczenia, często w tym okresie (tj. przed zamknięciem roku) otrzymują różnego rodzaju korekty rozliczeń z powiązanymi kontrahentami, które mogą mieć istotny wpływ na wynik finansowy i podatkowy podmiotu.

Taka sytuacja może mieć miejsce np. w rozliczeniach lokalnego producenta lub dystrybutora o prostym profilu funkcjonalnym z podmiotem centralnym, zarządzającym łańcuchem dostaw. Po zakończeniu roku może okazać się, że wskutek wystąpienia zmian okoliczności istotnych z punktu widzenia cen transferowych suma wynagrodzenia otrzymanego przez tzw. „prostego” producenta lub dystrybutora w ciągu roku może nie być wystarczająca do osiągnięcia rynkowego poziomu rentowności i w rezultacie, konieczne jest dokonanie korekty rentowności w celu uzyskania wyniku finansowego zgodnego z poziomem rynkowym.

Korekty cen transferowych w orzecznictwie sądów i wykładni MF

Temat korekt na gruncie przepisów o cenach transferowych od dawna wzbudza emocje i praktyczne problemy. Przed 1 stycznia 2019 r. sądy wielokrotnie kwestionowały prawo podatników do zwiększania poprzez korektę kosztów transakcji z podmiotem powiązanym i traktowania ich jako kosztów uzyskania przychodu. Próbą uporządkowania tych zagadnień było wprowadzenie od 1 stycznia 2019 r. do ustaw o podatkach dochodowych przepisów dotyczących korekty cen transferowych (są to odpowiednio art. 11 e CIT i 23 q PIT).

Korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) były także tematem objaśnień podatkowych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w marcu 2021 r.  Przedmiotem objaśnień były w szczególności zasady przeprowadzania korekt cen transferowych i wymogi formalne (uproszczone od 1 stycznia 2022 r.), niezbędne do zaklasyfikowania danej korekty jako korekty wynikającej z przepisów art. 11 e CIT.

Ważny fragment

Kwestia odpowiedniej klasyfikacji rodzaju korekty jest kluczowa z punktu widzenia określenia implikacji podatkowych do poprawnego rozliczenia podatków CIT/PIT i VAT.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ceny Transferowe

Gospodarka po COVID-19 a ceny transferowe

Do tych m.in. zagadnień odniosło się Ministerstwo Finansów w dokumencie z grudnia 2021 r. pt. „Wpływ Covid-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk”, skierowanym do podatników i administracji podatkowej. Zgodnie z zaprezentowanym tam stanowiskiem, wystąpienie COVID-19 (i można założyć, że odpowiednio zjawisk post COVID-19) nie oznacza, że są podstawy do dokonywania korekty cen transferowych wszystkich transakcji kontrolowanych w sposób automatyczny.

Ważny fragment

Kwestia korekt cen transferowych nabiera szczególnego znaczenia w gospodarce post COVID-19, gdy niekorzystnym efektom COVID-19 takim jak np. przerwane łańcuchy dostaw czy spadek rentowności, towarzyszą inflacja, wzrost stóp procentowych czy wojna na Ukrainie.

 

Jeśli Państwa powiązani kontrahenci planują dokonanie (lub już dokonali) korekty rozliczeń z transakcjach dokonywanych w ciągu 2022 roku, wynikającej z sytuacji COVID-19/ post COVID-19 i chcieliby Państwo potwierdzić poprawność jej ujęcia podatkowego zachęcamy do kontaktu z doradcą. Szczególnie, gdy grupa poniosła straty i planuje ich alokację pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym do podmiotu działającego na rynku polskim.

Chętnie przedyskutujemy Państwa indywidualną sytuację i doradzimy najlepsze postępowanie z punktu widzenia zarządzania ryzykiem cen transferowych (np. poprzez aktualizację analizy porównawczej lub analizy zgodności, weryfikację zapisów umów inter-company, odpowiednie udokumentowanie korekty i jej przyczyn, itp.).

Więcej o cenach transferowych: Ceny transferowe: bieżące regulacje w pigułce [KOMPENDIUM]

WSPÓŁAUTORKA: Krystyna Szydłowska

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ceny transferowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Grzegorz Nawrocki

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Grzegorz Nawrocki

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.